Захист кваліфікаційних робіт здобувачів групи ПВШ-19-Г1

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів групи ПВШ-19-Г1

24-25 травня 2020 року на кафедрі педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО "Університет менеджменту освіти" було організовано онлайн захист кваліфікаційних робіт.

Для проведення атестації випускників кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» працювала екзаменаційна комісія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітня програма «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» (ПВШ-19-Г1):

  • ПАДАЛКА Олег Семенович – голова комісії, завідувач кафедри економіки освіти та управління факультету соціально-економічної освіти та управління Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
  • СПІРІН Олег Михайлович – заступник голови комісії, проректор з наукової роботи та цифровізації, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
  • РОЖНОВА Тетяна Євгенівна – член комісії, директор ННІМП УМО, професор кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО, кандидат педагогічних наук, доцент;
  • СІДАНІЧ Ірина Леонідівна – член комісії, завідувачка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП УМО, доктор педагогічних наук, професор кафедри;
  • ПРИХОДЬКІНА Наталя Олексіївна – член комісії, професор кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО, кандидат педагогічних наук, доцент;
  • МАХИНЯ Тетяна Анатоліївна – член комісії, професор кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО, кандидат педагогічних наук, доцент;
  • МЕЛЬНИК Тетяна Валентинівна – секретар комісії, методист вищої категорії відділу навчальної роботи ННІМП УМО.

Захист 23 кваліфікаційних робіт засвідчив високий теоретичний та практичний рівень підготовки здобувачів. Здобувачі обрали різноманітні теми для своїх робіт, які є надзвичайно актуальними в освіті та науці на сьогодні. Поставлені завдання чітко виконані здобувачами у ході дослідження, про що свідчить загальний обсяг проведеної роботи при підготовці необхідного матеріалу для розкриття вибраних тем дослідження. Відповіді здобувачів також засвідчили їх обізнаність з тематикою дослідження. Здобувачі переконливо аргументували основні положення своєї теми, долучалися до дискусії, були активні і зацікавлені у власних дослідженнях. Рівень захисту дипломних робіт відповідає поточній успішності здобувачів.

Бажаємо усім здобувачам освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» творчої наснаги, удачі в рішенні задач будь-якої складності, успіхів у реалізації найсміливіших рішень, втілення творчих та наукових задумів, натхнення у професійному рості і майбутніх наукових пошуках.

Сподіваємося на наше подальше плідне співробітництво і можливість привітати вас ще з безліччю наукових перемог !