ГУСЄВ АНДРІЙ ІГОРЕВИЧ

ГУСЄВ АНДРІЙ ІГОРЕВИЧ

Доцент кафедри
Кандидат психологічних наук
Телефон
Моб. (067) 725-39-81

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-2902-2019

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-1790-3295

Профіль у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Un9g55wAAAAJ&hl=ru

Додаткові відомості

 

Освіта:
вища педагогічна, вища психологічна

Досвід роботи

2013 р. – доцент кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ Університет менеджменту освіти НАПН України (м. Київ)

2009р. – завідуючий кафедрою психології Одеського інституту МАУП

2007р. – директор Служби врегулювання конфліктів Одеської обласної групи медіації

З 2005р. – тренер і медіатор у навчальних проектах Одеської обласної групи медіації (ООГМ)ю

2005-2009рр. – старший викладач кафедри психології Одеського інституту МАУП 

2002-2004рр. – психолог по роботі зі спеціальним контингентом Одеської виправної колонії № 14  

Тема дисертації 
Толерантність до невизначеності як чинник розвитку ідентичності особистості.

Громадська активність:

Керівник Київської філії ГО «Одеська обласна група медіації», член ГО «Національна асоціація медіаторів України», член правління ГО «Українська асоціація екологічної допомоги», член ГО «Інформаційно-дослідницький центр «Інтеграція та розвиток», член Глобального партнерства з запобігання збройним конфліктам GPPAC.           

Наукова діяльність

 1. Участь у плановій науково-дослідній роботі кафедри як відповідального виконавця. «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» (РК № 0117U002377, 2017–2021 рр.)
 2. Участь у роботі наукових конференцій, семінарів тощо (з публікаціями та без).
 3. Участь у наукових виставках. 

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографія:

 1. Комунікативні технології інформаційного суспільства : монографія / [А. І. Гусєв, Н. О. Довгань, О. В. Івачевська, Н. С. Малєєва, І. В. Петренко] ; за наук. ред. А. І. Гусєва ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 142 c.

Посібники:

 1. Основні засади навчання базовим навичкам медіатора / За заг. ред. К.Б. Наровської. К.: Видавець В. Захаренко. 2019. – 32 с.
 2. Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно. Програма та методичні рекомендації / [редактори-укладачі: О. В. Аніщенко, М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, В. І. Потапова]. – К. : ТОВ «Прометей», 2019. – 544 с. : іл. – Англ., рос., укр.
 3. Збірка статей «5 років діалогу і 25 років медіації в Україні: від протистояння до порозуміння» [редактори-укладачі: А. Гусєв, К.Гусєва, Г. Похмєлкіна. За заг. ред. І. Терещенко] - К.: ВАІТЕ, 2019. - 340 c. Режим доступу: https://www.osce.org/files/f/documents/3/6/448168.pdf
 4. Засади навчання базовим навичкам сімейного медіатора. К.,2020. – 25 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://afmu.org.ua/pro-asociaciyu/proekty/zasady-navchannya-osnovam-simeynoyi-mediatcii/
 5. Гусєв А., Терещенко І., Овчаренко О. Робота з конфліктами в громадах у процесі децентралізації. Методичний посібник. ОБСЄ, Київ, 2020. - 64 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.osce.org/files/f/documents/2/b/479278.pdf
 6. Соціальний конфлікт: інноваційні комунікативні технології врегулювання: практичний посібник [Г. М. Бевз, І. В. Петренко, А. І. Гусєв, В. І. Давидов, О. В. Івачевська, Н. С. Малєєва, О. Г. Цукур] / за наук. ред. Г. М. Бевз, І. В. Петренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології, 2020. 144 с.

Інші праці (назва, рік)

 1. Gusiev A., (2018). Современные тенденции и «проблемы роста» в украинской медиации. Zeitschrift für Beratungs- und Managementwissenschaften, 4, 59-63. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bildungsmanagement.ac.at/forschung-wissenschaft/forschungsjournal-e-journal/archiv/201801/andrii-gusiev-sovremennye-tendencii-i-problemy-rosta-v-ukrainskoi-mediacii.html
 2. Аніщенко О. В., Араджионі М. А. (керівниця творчої групи), Волошенюк О. В., Грек І. В., Гусєв А. І., Замосянчук О. Л., Литвинова І. В., Охредько О. Е., Палько Т. В., Пастушенко Н. М., Унгурян І. К. Освітня програма «Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно» інтегрованого наскрізного курсу «Культура добросусідства» // Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно. Програма та методичні рекомендації / [редактори-укладачі: О. В. Аніщенко, М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, В. І. Потапова]. – К. : ТОВ «Прометей», 2019. – С. 7-33 Програма була схвалена для використання у освітніх закладах України (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України № 22.1/12-Г-335 від 07 червня 2019 р.)
 3. Гусєв А.І. Світоглядні основи соціально-психологічних технологій примирення та прощення / А.І. Гусєв // Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах (Київ, 31 жовтня 2019 р.) / Міністерство оборони України, національний університет оборони України імені Івана Черняховського. - К. : НУОУ, 2019. - С. 87-90.
 4. Гусєв А.І. Діалог як технологія вирішення конфліктів: принципи побудови / А.І. Гусєв // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 травня 2019 р.) – К. : ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. – C.31-34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji
 5. Гусєв А.І. Світоглядні основи комунікативних технологій  врегулювання соціальних конфліктів / А.І. Гусєв // Матеріали доповідей учасників ІІ Всеукраїнського конгресу із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи». - Київ, 2019. - С. 92-94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:          http://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Theses-UCSP2019.pdf
 6. Гусєв А.І. Світоглядні основи медіації в контексті українських реалій : огляд та перспективи засвоєння / А.І. Гусєв // Збірник статей «5 років діалогу і 25 років медіації в Україні : від протистояння до порозуміння» [за заг. ред. І. Терещенко] - К., 2019. - С. 109-115
 7. Аутоагресивна поведінка: від подряпин до суїциду / А.І. Гусєв // Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно. Програма та методичні рекомендації / [редактори-укладачі: О. В. Аніщенко, М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, В. І. Потапова]. – К. : ТОВ «Прометей», 2019. – С. 158-164
 8. Гусєв А. І. Проблемні питання сучасного миробудівництва: дискусії та перспективи. Scientific Studioson Socialand Political Psychology. 2020. No45 (48). С.139–147.
 9. Gusiev Andrii  Mediation in Ukrainian Schools: Innovation Turned Daily Practice // Teach Peace! Peace Education for the New Ukrainian School. Collection of Articles / Edited by K. Zeziulina and I. Landes. - Dnipro, 2021. – Р. 78-91[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developeastua.org.ua/en/teach-peace-the-potential-of-peace-education-for-the-realization-of-the-reform-new-ukrainian-school/

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів» 18-20 березня 2019 р Київ – Запоріжжя (Україна), Нітра (Словацька республіка) тема виступу: Проблема прощення в медіаційних технологіях.

Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» тема виступу Ресоціалізаційний потенціал медіаційного підходу до вирішення конфліктних ситуацій 15 березня 2019 р. Київ

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», Київ, 24 травня 2019 р. тема виступу: Діалог як технологія вирішення конфліктів: принципи побудови.

Науково-практична конференція “Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах”, Київ, 31 жовтня 2019 року, тема виступу:  Світоглядні основи соціально-психологічних технологій примирення та прощення.

Усеукраїнський конгрес із соціальної психології (УКСП–2019) «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і труднощі», 7-9 листопада 2019, Київ, Україна тема виступу: Світоглядні основи комунікативних технологій  врегулювання соціальних конфліктів

Міжнародна конференція «5 років діалогу і 25 років медіації в Україні : від протистояння до порозуміння» 4-6 грудня 2019 року, Одеса, Україна, виступ на тему : «Практичні аспекти діяльності медіатора та вплив основної професії на медіацію»

Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» Київ, 24 лютого 2020 р. Доповідь на тему «Шляхи підвищення конфліктологічних компетентностей персоналу в сучасних умовах»

XV Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми» тема виступу: Медіаційні технології вирішення конфліктів як засіб профілактики девіантних форм поведінки у підлітків //  м. Київ, 20 березня 2020 р

«Teach Peace: миротворча освіта для Нової Української Школи», тема виступу: Медіація в українській школі: від інновації до повсякденної практики   (м. Дніпро, 4 грудні2020 р.)

ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», тема виступу  Конфліктологічна компетентність як складова фахової підготовки майбутніх психологів  18 грудня 2020 року

Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» тема виступу «Складові конфліктологічної компетентності конкурентоспроможного фахівця» Київ, 12 лютого 2021 р.

Участь у зустрічі Міжнародного дискусійного клубу психологів і педагогів «PsyDetox: чергова хвиля». (платформа ZOOM)  27.02.2021 р.

Конкурс наукових учнівських проектів і розробок всеукраїнська «універсіада-2021» Київ, 2021

Науково-організаційна діяльність

 1. Організація та проведення конференцій з наукової теми кафедри та щорічної студентської конференції.
 2. Виконання обов’язків секретаря кафедри.
 3. Профорієнтаційна робота.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами:

2016 р. - Тіунова А. О. одержала документ про присудження наукового ступеня кандидат психологічних наук, тема дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості розвитку особистості підлітка з дестабілізацією образу тіла».

Міжнародна діяльність

Як експерт та тренер співпрацює з проектами, підтриманими наступними міжнародними організаціями: Міністерство закордонних справ Німеччини, Інститут з міжнародного співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини (DVV International), Чеська гуманітарна організація «Люди у біді», ОБСЄ, UNHCR (The UN refugee Agency), Глобального партнерства із запобігання збройним конфліктам GPPAC.

Науковий консультант та виконавець від громадської організації «Інформаційно-дослідний центр “Інтеграція та розвиток”» у рамках виконання проєкту UKR-18/0011 «Development of a democratic environment and tolerance through cooperation of educators and parents in pre-school educational institutions, primary schools and communities», який реалізовувався за підтримки Посольства Королівства Норвегії в Україні та Міністерства освіти і науки України в 2018–2019 рр.

Проект  «Сприяння демократичним реформам в Україні: медіація як спосіб забезпечення права у відновлювальному правосудді» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Навчальний курс «Базовий курс медіації та медіація між потерпілим та правопорушником». Всеукраїнська благодійна організація «Ініціатива заради життя»: 1 модуль -22-24 листопада 2019 р., 2 модуль 20-22 грудня 2019 р., 3 Модуль 16– 18 січня 2020 р. м. Миколаїв, 4 модуль 1-2, 5-6 травня (онлайн формат проведення), 5 модуль 23-24, 29-30 травня (онлайн формат проведення).

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності:

2010 р. – пройшов навчання у Літньому інституті миротворчості Східного Менонітського університету (Вірджинія, США).  Курси: Аналіз і розуміння конфлікту, Відновне правосуддя, Ідентичність та трансформація конфлікту, Навички медіації.

2009-2010рр. – пройшов навчання у міжнародному проекті „Управління конфліктними ситуаціями у школі” Міністерства освіти, культури та мистецтв Австрії та МОН України (Австрія)

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації:

 1. 2020 р. Підвищення кваліфікації у ЦІПО, категорія слухачів: Викладачі університетів, академій, інститутів, які викладають психологічні дисципліни. Отримане Свідотство про підвищення кваліфікації СП 35830447/2965-20.
 2. 2020 р. Успішно пройшов курс і склав іспит з підготовки професіоналів у галузі освіти дорослих, та отримав кваліфікацію тренера програми Curriculum globALE. Програма реалізовувалася протягом 2018-2020 р.р. Представництвом DVV International в Україні та Громадською спілкою «Українська асоціація освіти дорослих».