ГУСЄВ АНДРІЙ ІГОРЕВИЧ

ГУСЄВ АНДРІЙ ІГОРЕВИЧ

Доцент кафедри
Кандидат психологічних наук
Телефон
Моб. (067) 725-39-81

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-2902-2019

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-1790-3295

Профіль у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Un9g55wAAAAJ&hl=ru

Додаткові відомості

 

Освіта:
вища педагогічна, вища психологічна

Досвід роботи

2013 р.доцент кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ Університет менеджменту освіти НАПН України (м. Київ)

2009р.завідуючий кафедрою психології Одеського інституту МАУП

2007р. – директор Служби врегулювання конфліктів Одеської обласної групи медіації

З 2005р.тренер і медіатор у навчальних проектах Одеської обласної групи медіації (ООГМ)ю

2005-2009рр. – старший викладач кафедри психології Одеського інституту МАУП 

2002-2004рр. – психолог по роботі зі спеціальним контингентом Одеської виправної колонії № 14  

Тема дисертації 
Толерантність до невизначеності як чинник розвитку ідентичності особистості.

Громадська активність:

Член ГО «Одеська обласна група медіації», Член ГО «Національна асоціація медіаторів України», член правління ГО «Українська асоціація екологічної допомоги», член міжнародної Робочої групи з миротворчої освіти Глобального партнерства з запобігання збройним конфліктам GPPAC.           

Наукова діяльність

 1. Участь у плановій науково-дослідній роботі кафедри як відповідального виконавця.
 2. Участь у роботі наукових конференцій, семінарів тощо (з публікаціями та без).
 3. Участь у наукових виставках. 

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники:

1. Терещенко І.Г., Гусєв А.І. Аналіз конфлікту у бізнесі. Картографія : навчальний посібник / І.Г. Терещенко, А.І. Гусєв. – ДП «Пріоритети», Київ , 2016 р. – 36 с. Публікацію здійснено у межах Проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту».

2. Культура добросусідства: Я. Ми. Країна. Програма виховних годин для ЗНЗ ІІ–ІІІ ст. і ме- тодичні рекомендації щодо її апробації та впровадження / [автори-укладачі: М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, М. С. Єлігулашвілі, В. І. Потапова]. – К. : ТОВ «Контекст Україна», 2016. – 260 с. : іл. – Англ., рос., укр.

3. Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому : Методичні матеріали та практичний досвід / [автори-укладачі: М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, Г. А. Коломоєць, В. І. Потапова]. – К. : ТОВ «Прометей», 2017. – 328 с. : іл. – Англ., рос., укр. 

Інші праці (назва, рік)

1. Гусєв А.І. Прощення як психологічна проблема  // А.І.Гусєв /  Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017р. м.Київ ⁄ редкол.:В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2017. С. 274-276 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/708411/1

2. Гусєв А.І. Аналіз науково-психологічних поглядів на проблему прощення, представлених на рівні Організації Об'єднаних Націй // А.І.Гусєв / Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти:Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – С. 41-42 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji

3. Гусєв А.І. Прощення як психологічна технологія // А.І.Гусєв / Харківський осінній марафон психотехнологій: матеріали науково-практичної конференції, (Харків, 28 жовтня 2017 року) / М-во освіти і науки України, ХНПУ імені Г.С. Сковороди [та ін.]. – Харків: Вид-во «Діса плюс», 2017. – С. 190-191.

4. Гусєв А.І. Психолого-педагогічні технології розвитку здатності до прощення як освітня інновація // А.І.Гусєв / Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій», 1 листопада 2017 р., м. Київ

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Всеукраїнська науково-методична конференція «Медіація – крок до примирення. Досвід та перспективи впровадження медіативних практик у навчальних закладах та громаді» // Ведучий групи 4: «Проблеми, з якими стикаються педпрацівникі в процесі оволодіння технологією медіації» Тематичні обговорення в форматі «Open Space» (Відкритий простір), Київ, 23-24 лютого 2016 р. 
 2. Одинадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми. // Специфічні аспекти особистісно орієнтованої підготовки студентів-психологів, 18 березня 2016 р, Київ.
 3. І Міжнародна  науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» // Ціннісні орієнтації медіатора як основа професійного становлення, Київ, 30 березня 2016 р.
 4. V  Всеукраїнський форум вчених та практиків «Екопсихея» Україна: посттравматичний розвиток і зростання // Толерантність до невизначеності як фундаментальна властивість сучасної особистості, Київ, 21-22 травня 2016 р.
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» // Особистісно орієнтовані технології навчання майбутніх психологів, 27 травня 2016 р, м.Київ
 6. Eastern European Regional Conference for the Global Partnership for the Prevention of Armed Confict (GPPAC) Зустріч Східноєвропейського регіонального об’єднання Глобального партнерства з попередження озброєних конфліктів // Діалогові практики на Півдні України, м. Київ, 24-25 травня 2016 р.
 7. Робоча зустріч ГО України з питань розвитку практик діалогу, зміцнення соціальної солідарності та розповсюдження елементів миротворчої освіти с. Бузова, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. 30.09 – 2.10.2016 г.
 8. Конференція «Регістри стосунків» //  майстер-клас «Технології вирішення конфліктів у центрованій на особі парадигмі»  Київ, 3-4 грудня, 2016 р.
 9. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» // виступ на тему: «Інноваційні технології вирішення конфліктів» м. Київ - м. Суми, 26-28 квітня 2017 року.
 10. 10.  VI Всеукраїнський форум вчених і практиків «Екопсихея» Психологія нелінійного життя  // майстер-клас «Способи внесення визначеності при аналізі конфлікту», Київ, 20-21 травня 2017 р.
 11. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» // виступ: Вирішення конфліктів в особистісно-орієнтованій парадигмі.  // Керівництво секцією №1 Психолого-педагогічна фасилітация та екофасилітація в умовах перехідного періоду. Київ, 26 травня 2017 р.
 12. Харківський осінній марафон психотехнологій: матеріали науково-практичної конференції //  Прощення як психологічна технологія, Харків, 28 жовтня 2017 року.
 13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» // Психолого-педагогічні технології розвитку здатності до прощення як освітня інновація, Київ, 1 листопада 2017 р.
 14. ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» // Прощення як психологічна проблема , Київ, 28 квітня 2017р. 
 15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» // Аналіз науково-психологічних поглядів на проблему прощення, представлених на рівні Організації Об'єднаних Націй, Київ, 26 травня 2017 р.

Науково-організаційна діяльність

 1. Організація та проведення конференцій з наукової теми кафедри та щорічної студентської конференції.
 2. Виконання обов’язків секретаря кафедри.
 3. Профорієнтаційна робота.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами.

2016 р. - Тіунова А. О. одержала документ про присудження наукового ступеня кандидат психологічних наук, тема дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості розвитку особистості підлітка з дестабілізацією образу тіла».

Міжнародна діяльність

Як експерт та тренер регулярно співпрацюю у проектах, підтриманих наступними міжнародними організаціями: Міністерство закордонних справ Німеччини, Інститут з міжнародного співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини (DVV International), Чеська гуманітарна організація «Люди у біді», ОБСЄ, UNHCR (The UN refugee Agency), Британське посольство в Києві, Міжнародна робоча група з миротворчої освіти Глобального партнерства із запобігання збройним конфліктам GPPAC.

2018 – Семінар-тренінг для підготовки викладачів-тренерів для навчання гідів в Україні. За підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, Інституту з міжнародного співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини (DVV International). (тренер програми)

2017 – Тренінг для тренерів для мультиплікації досвіду співпраці вчителів з батьківською спільнотою та розвитку соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу, який проводиться в рамках проекту «Через школу до громади: навчання культурі миру й толерантності для раннього попередження конфліктів» Інформаційно-дослідного центру «Інтеграція та розвиток» за підтримки Міністерства освіти і науки України та Посольства Королівства Нідерландів в Україні . Тренінгова програма з питань групової динаміки та основ конфліктології 14-20 липня 2017 р. м. Ірпінь.  (тренер програми)

2017 - Тренінг "Базові поняття розбудови миру"  БФ Карітас України 29-31 травня  м. Ірпінь. (тренер програми)

2016 – Семінар-треніг «Перша психологічна допомога в ситуаціях конфлікту» в рамках проекту «Психосоціальна підтримка населення, що постраждало від військового конфлікту», організатор чеська гуманітарна організація «Люди у біді» (м. Слов’янськ, 25-27 листопада 2016 р.) (тренер програми)

2016 – Тренінг «Основи конфліктології»  - семінар-тренінг для педагогів навчальних закладів України «Через школу до громади: навчання культурі миру і толерантності для раннього попередження конфліктів» з методики роботи із батьківською спільнотою і розвитку соціальної згуртованості, який проводиться Інформаційно-дослідницьким центром «Інтеграція та розвиток» за підтримки Всеукраїнського проекту «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу» міністерства освіти і науки України та програми «МАТРА» Посольства Королівства Нідерландів в Україні (Київська обл., м. Ірпінь, 18-20 листопада 2016 року) (тренер програми)

2016 - Тренінг «Основи конфліктології» // Проект «Замінимо мури відчиненими вікнами», за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, міні-проект БФ «Суспільні ресурси та ініціативи» «Освіта заради змін», (м. Чернівці, 12 листопада 2016 р.)  (тренер)

2016 – тренінг «Навики роботи в умовах соціальних конфліктів: від витоків до примирення» МБФ Карітас України  12-15 вересня 2016 р. (тренер)

2015 - експерт з підтримки діалогу/медіації в соціальних конфліктах Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

2015 – Тренер у програмі на тему «Психологічні аспекти роботи з вразливими групами населення. Уникнення конфліктів». Тренінг для журналістів з питань висвітлення подій, пов’язаних із конфліктом на Сході та в Криму, організатори:UNHCR (The UN refugee Agency), Інститут масової інформації, Громадська ініціатива «Крим SOS».

2014 – Тренер у програмі «Роль діалогу в запобіганні конфліктів і розвитку сучасного українського суспільства» в рамках Проекту «Спільне майбутнє українського суспільства після Майдану. Сприяння взаєморозумінню і співпраці в превенції конфліктів», за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, Інституту з міжнародного співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини (DVV International), Громадської організації Інформаційно-дослідницький центр «Інтеграція та розвиток» (Одеса, Харків, Львів).

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності:

2010 р. – пройшов навчання у Літньому інституті миротворчості Східного Менонітського університету (Вірджинія, США).  Курси: Аналіз і розуміння конфлікту, Відновне правосуддя, Ідентичність та трансформація конфлікту, Навички медіації.

2009-2010рр. – пройшов навчання у міжнародному проекті „Управління конфліктними ситуаціями у школі” Міністерства освіти, культури та мистецтв Австрії та МОН України (Австрія)

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації:

1. «Клієнт-центрована психотерапія: теоретико-практичний курс підготовки психологів». Київський інституту раціонально-інтуітивної психотерапії «Я». Київ, 2016 р.

2. УМО Свідоцтво про підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі психолого-педагогічних дисциплін ВНЗ III-IV р.а.» УМО. 12 СПВ 011099,  реєстраційний № 1438-138 20 грудня  2015 р.