Види практики

Залежно від конкретної спеціальності студентів   ІМП  УМО практика може бути: навчальна, педагогічна, науково-дослідна, науково-виробнича (стажування),  переддипломна, комплексна практика з фаху, асистентська, діагностико-психокорекційна (виробнича), ознайомлювальна (навчальна), навчальна практика «Вступ до фаху», виробнича практика, стажування з фаху,  практична підготовка та стажування, управлінська практика з фаху.

Види практики в Університеті,  її  тривалість
та  форми  підсумкового  контролю

№ з\п

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Вид практики

Курс

Тривалість

(у тижнях)

Форма підсумкового контролю

Напрям/спеціальність “Психологія”

1.

Бакалавр

Комплексна практика з фаху

4

4

Диференційований залік

2.

Бакалавр

Ознайомлювальна

(навчальна)   практика

2

2

Диференційований залік

3.

Магістр(1, 2,5 роки навчання)

Асистентська практика

6

2

Диференційований залік

4.

Магістр(1, 2,5 роки навчання)

Науково-виробнича практика (стажування)

6

4

Диференційований залік

Напрям підготовки «Практична психологія»

5.

Бакалавр(3 роки навчання)

Діагностико-психокорекційна

(виробнича)

4

5

Диференційований залік

6.

Бакалавр(3 роки навчання)

Ознайомлювальна (навчальна) практика

4

1

Диференційований залік

Спеціальність “Педагогіка вищої школи”

7.

Магістр

Практична підготовка та стажування

6

7 (5 / 2)

Диференційований залік

Напрям/спеціальність „Управління персоналом та економіка праці”

8.

Бакалавр

Комплексна практика з фаху

4

4

Диференційований залік

9.

Магістр(1, 2,5 роки навчання)

Переддипломна практика

6

2

Диференційований залік

10.

Магістр(1, 2,5 роки навчання)

Комплексна практика з фаху

6

4

Диференційований залік

Напрям «Менеджмент»/спеціальність „Менеджмент організацій і адміністрування”

11.

Бакалавр

Навчальна практика

«Вступ до фаху»

2/3

1

Диференційований залік

12.

Бакалавр

Виробнича  практика

4/5

4

Диференційований залік

13.

Магістр(1, 2,5 роки навчання)

Переддипломна практика

6

2

Диференційований залік

14.

Магістр(1, 2,5 роки навчання)

Стажування з фаху

5

4

Диференційований залік

Спеціальність „Управління навчальним закладом”

15.

Магістр

Управлінська практика

5

4

Диференційований залік