Всеукраїнська науково-практична конференція
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ТА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ»