Антикризовий менеджмент

Метою дисципліни «Антикризовий менеджмент» є формування у студентів об’єктивного уявлення, знань змісту і процесу виконання антикризових заходів , основних завдань та методики розробки антикризової програми.

Навчальна дисципліна «Антикризовий менеджмент  » засновується на дисциплінах «Макроекономіка», «Гроші та кредит». Дисципліна має самостійне значення і відіграє важливу роль у підготовці магістрів у сфері управління та регулювання банківської діяльності.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

– основні причини формування та наслідки криз в банківській діяльності, особливості кризових явищ у вітчизняних банках;

– умови та підстави віднесення банків та складу проблемних;

– основні методи діагностики кризи в банках;

– призначення, структуру та порядок розробки програми антикризових заходів у проблемних банках;

– особливості фінансового оздоровлення проблемних банків, заходи по скороченню витрат, поверненню дебіторських боргів, механізми залучення коштів та впровадження заходів реінжинірингу в діяльність банку;

– правила та способи реорганізації проблемного банку та його реструктуризації в системі антикризових заходів;

– основи управління антикризового управління в проблемному банку.

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Антикризовий менеджмент»