Гроші та кредит

Навчальна дисципліна «Гроші та кредит» є самостійною, базовою дисципліною, головною метою якої є формування системи знань з теорії та практики грошового обігу та кредитного обороту, з’ясування особливостей функціонування грошово-кредитних систем зарубіжних країн, а також поглиблене вивчення основних тенденцій і закономірностей розвитку грошово-кредитних відносин в економіці.

Завданнями навчальної дисципліни «Гроші та кредит» є з’ясування сутності грошей, кредиту та грошово-кредитних систем; розгляд теоретичного підґрунтя грошей та кредиту; розкриття механізмів функціонування грошового ринку та ринку позикових капіталів; визначення фінансового посередництва як економічного явища та з’ясування ролі фінансових посередників у функціонування грошово-кредитного ринку; формування уявлення про різноманітні форми кредиту в сучасній економіці.