Історія економіки та економічної думки

У запропонованому курсі курсу висвітлюються питання економічної історії та історії економічної думки від найдавніших часів до сучасності. Мета курсу – формування у студентів теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі економіки, визначення джерел зародження і розвитку сучасних економічних теорій, вивчення сутності економічних систем і закономірностей їх розвитку, методів аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури економічної діяльності; формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської та Східної цивілізацій для розуміння ґенезу й закономірностей функціонування економічних систем.