Історія української культури

В даному курсі викладено основні етапи та закономірності розвитку української культури з найдавніших часів до наших днів. Зміст курсу включає розгляд загальних теоретичних проблем культури (теорію культури), історію культури та мистецтва України в контексті історії світової цивілізації, європейської культури й різнобарв’я напрямів у мистецтві, що формувалися понад півтора тисячоліття. Особливе місце посідає історія української національної культури: передумови її виникнення та етапи розвитку, особливості світогляду та менталітету українців, формування та поширення традицій народу, розвиток писемності, мистецтва, літератури.