Концепції та моделі міжнародного менеджменту

Предметом є : відносини, які виникають на рівні окремих суб’єктів світового господарства з приводу формування та реалізації системи управління міжнародною економічною діяльністю підприємств (організацій) в умовах динамічного ринкового середовища.

Метою  є формування у студентів глобального мислення на підґрунті здобуття комплексних знань в галузі теорії та практики міжнародного менеджменту, вивчення змісту, форм прояву та механізму управління міжнародною економічною діяльністю підприємств (організацій) та набуття навичок практичного застосування принципів, методів і функцій менеджменту в міжнародному ринковому середовищі.

Завдання курсу:

- опанування теоретичних основ міжнародного бізнесу та міжнародного менеджменту, пов’язаних із процесами глобалізації та інтернаціоналізації світогосподарських процесів;

- вивчення стратегій і особливостей застосування основних функцій менеджменту в практиці управління міжнародними компаніями, в тому числі за участю підприємств України;

- характеристика системи менеджменту людських ресурсів у транснаціональних корпораціях, набуття навичок відбору кадрів, проектування службових стосунків і виробничої демократії в компаніях, які діють в Україні;

- освоєння основних моделей та інструментів керівництва в системі міжнародного менеджменту, встановлення комунікаційних зв’язків та врахування особливостей мотивації у міжнародних колективах;

- аналіз перспектив розвитку міжнародного менеджменту та проблем управління міжнародними компаніями, що діють в Україні.