МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Мета науки -  формування системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно управління діяльністю міжнародних корпорацій, здійснення в цих корпораціях основних функцій менеджменту - планування, організації, уком­плектування штатів, комунікацій, мотивації, керівництва, контролю.

Предмет науки - система управлінських відносин, методів та інструментів у міжнародних корпораціях.

Завдання науки - спрямовані на формування у студентів компетентності щодо: вивчення сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту, засвоєння сучасних технологій управління міжнародними корпораціями, методів розв’язання ними ключових проблем розвитку в умовах глобалізації; формування умінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах (в організаціях).