Основи підприємницької діяльності

Дисципліна вивчає теорію та практику підприємництва як провідної форми господарювання за умов ринкової економіки, основні правила сучасної підприємницької діяльності, засади та умови створення та функціонування суб’єкта підприємництва.

Однією з неодмінних умов досягнення успіху практично в будь-який підприємницькій діяльності є отримання мінімально необхідних знань, уявлень про форми, принципи, умови та сфери підприємництва, уміння майбутнього підприємця обгрунтовувати послідовні кроки щодо створення власної справи, приймати оптимальні рішення з реалізації функцій підприємниця: прогнозувати, моделювати діяльність та оцінювати її результати.

Метою курсу  є формування підприємницької культури і системи спеціальних знань з організації суб’єктів підприємницької діяльності, набуття практичних навичок щодо застосування понять, принципів та методів для заснування власної справи та забезпечення успішного її розвитку.

Основним завданням дисципліни є вивчення організаційно-економічних основ підприємницької діяльності для різних суб’єктів господарювання.