Підприємництво і малий бізнес

Предметом науки є закономірності формування, функціонування та розвитку малого бізнесу взагалі та малого бізнесу в Україні зокрема, а також процеси планування, обґрунтування та організації власної підприємницької справи.

  Метою викладання науки є:формування у студентів системи знань щодо сутності підприємництва та малого бізнесу, а також логіки процесу та змісту основних етапів створення власного бізнесу;усвідомлення студентами особливостей і характерних рис розвитку малого бізнесу в Україні;набуття практичних вмінь комплексного сприйняття проблем, що виникають в діяльності малих підприємств; розвиток навичок розробки та обґрунтування бізнес-плану.

Зазначені цілі визначають завдання вивчення даної науки:розкрити природу підприємництва та сутність категорій “малий бізнес” та “мале підприємництво” і з’ясувати їх роль в економіці;визначити переваги та недоліки малого бізнесу та виділити ключові фактори, що впливають на його розвиток;оцінити середовище, сучасний стан та тенденції розвитку малого бізнесу в Україні;усвідомити технологію створення власного бізнесу;опанувати методологію розробки бізнес-плану.