Системи технологій

Мета дисципліни «Системи технологій» – сформувати у студентів навички системного підходу до оцінки технології виготовлення продукту на основі вхідних даних: наявної сировини, устаткування, стану технології, вартості устаткування та сировини, попиту ринку тощо, опанувати основні принципи аналізу і синтезу технологічних систем з позицій економіки. Знання технології допомагає  менеджерам та управлінцям аналізувати господарську діяльність виробництва, підприємств, об’єднань, галузей промисловості, міського господарства або сфери послуг.