СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Мета програми: підготовка висококласних фахівців, здатних формувати стратегію і тактику поведінки підприємства на ринку, що досягається шляхом надання слухачам навичок оцінки внутрішніх активів підприємства і його ринкових можливостей, визначення перспективних напрямків розвитку підприємства та розробки альтернативних стратегій і механізмів їх реалізації.

Основні завдання програми:

  • ознайомити слухачів з новітніми управлінськими технологіями і тенденціями їх розвитку в сфері управління сучасною компанією;
  • надати знання про методичний інструментарій розробки, впровадження і використання ефективних систем організації і управління сучасним підприємством;
  • сформувати у слухачів системне сприйняття та надати дієві інструменти комплексного вирішення проблем розвитку сучасного підприємства, розвити творчі здібності щодо визначення можливих способів вирішення таких проблем;
  • сформувати практичні навички переведення стратегічних рішень на операційний рівень діяльності підприємства;
  •  надати знання та сформувати навички в сфері практики стратегічного менеджменту, зокрема, пояснити як компанії можуть використовувати свої переваги та покращувати добробут своїх акціонерів і працівників, розвиваючи стратегічні ресурси і технології;
  • навчити процедурам стратегічного управління підприємством;
  • розвити аналітичні здібності і стратегічне мислення слухачів програми.