Теорія організації

Основна мета вивчення навчальної дисципліни «Теорія організації» – освоєння методологічних основ формування ефективної організації, використовуючи сучасні прогресивні підходи до організаційного проектування, методи та засоби інформаційного моделювання управлінських процесів та систем, інструменти сучасного офісу.

Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів уявлення про ефективну організацію, вивчення та характеристика  факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, освоєння сучасними технологіями їх аналізу, набуття вмінь, виходячи з установчих документів та з використанням типових управлінських технологій здійснювати розподіл повноважень та відповідальності між структурними ланками (підрозділами) організації, набуття досвіду створення організації на основі вивчення технологій організаційного проектування, оволодіння методиками інформаційного моделювання управлінських процесів та систем.

Предметом дисципліни «Теорія організації» є процес формування ефективних організаційна основі аналізу дії факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, розробка проекту установчих та внутрішньофірмових регламентуючих документів.

Як результат вивчення дисципліни «Теорія організації» студенти повинні:

  • характеризувати та аналізувати ступінь впливу факторів на  діяльність організації;
  • оволодіти знанням концепцій, методології, підходів і критеріїв визначення, порівняння, обґрунтування альтернативних рішень та проектів за умов обмеженості наявних ресурсів;
  • оволодіти методикою та засобами інформаційного моделювання управлінських процесів та систем;
  • набути практичного досвіду організаційного проектування;
  • вивчити сучасні технології інформаційно-аналітичної роботи в організації;
  • набути навички оцінки ефективності діяльності  персоналу та організації в цілому;
  • ознайомитись з інструментами сучасного офісу.