Управління персоналом

В сучасних умовах існує гостра потреба в управлінцях, які володіють фундаментальними знаннями в сфері управління персоналом.

Поняття «Управління персоналом» припускає створення умов, що забезпечують оптимальне використання як людського ресурсу в загалі, так і зокрема кожного окремого робітника.

Метою є виявляти особливості персоналу підприємства як об'єкта управління, місце і роль управління персоналом у системі управління підприємствами, принципи управління персоналом; знати вплив ринкових умов та різноманіття організаційно-правових форм підприємств на кадрову політику і процес планування персоналу; визначати потребу персоналі різної кваліфікації, виходячи зі стратегії діяльності організації; аналізувати ринок праці і сферу зайнятості; проводити відбір і адаптацію персоналу; планувати кар'єру співробітників, їх професійне і адміністративне зростання; управляти продуктивністю праці, розробляти системи мотивації ефективної діяльності, обгрунтовувати структуру доходів, ступінь їх диференціації, проектувати систему оплати праці;оцінювати ефективність управління персоналом тощо.