Управлінський облік

Мета: набуття теоретичних знань та практичних навичок з організації та методики управлінського обліку підприємницької діяльності; формування інформаційних потоків для різних рівнів управління; використання облікової інформації для планування, контролю і прийняття управлінських рішень.

Дисципліна "Управлінський облік" базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін: "Математика для економістів", "Економіко-математичні методи та моделі", "Фінансовий облік 1,2", "Економіка підприємства", "Економічний аналіз", "Менеджмент", "Мікроекономіка" та тісно пов’язана з дисциплінами "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті", "Фінансовий аналіз", "Стратегічний аналіз", "Менеджмент персоналу", "Контролінг".

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії – економіст з фінансової роботи, з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, консультант з економічних питань, економічний радник на підприємствах різних форм власності і господарювання, фахівець з управлінського обліку, з контролінгу, з фінансового аналізу, економіст, начальник відділу корпоративного обліку і плануванняє