Комунікаційний менеджмент

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів зі специфікою комунікації в сучасному суспільстві та сучасній економіці, щоб вони, як майбутні менеджери, учасники бізнес-процесів могли оцінити місце та значення корпоративних комунікацій, орієнтуватися в комунікаційному просторі, застосовувати отримані знання на практиці. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути фахові компетентності:

  • знання та розуміння: основні поняття та моделі, проблеми комунікації; психологію комунікацій  та соціально-психологічний вплив; особливості суспільних комунікацій, формування суспільного іміджу; знати функції та впливи масових комунікацій; комунікаційні системи та комунікаційні технології; правові та етичні основи комунікаційного управління;
  • застосування знань на практиці: вміти визначати специфіку управління як діяльності; мати цілісне уявлення про процес комунікації; виділяти цільові групи та групи взаємодії, характеризувати їх; розробляти комунікаційні проекти, підбирати необхідні методи та засоби; змістовно розробляти комунікаційні заходи, проводити їх з допомогою медіа засобів та без них; визначати комунікаційну структуру організації; аналізувати та осмислювати комунікаційну політику; управляти РR-реакціями.