Основи стійкого розвитку

Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань, навичок і світогляду, необхідних для прийняття рішень у їхній подальшій професійній діяльності згідно з принципами стійкого розвитку. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути фахові компетентності:

  • знання та розуміння: основних закономірностей розвитку відкритих стаціонарних систем; механізмів управління процесами розвитку, взаємозв’язок між факторами розвитку, включаючи енерго-інформаційні зв’язки; умов забезпечення прогресивного розвитку; управлінських механізмів забезпечення розвитку соціально-економічних систем;
  • застосування знань на практиці: уміти застосовувати інструментарій здійснення моніторингу стану і динаміки природних та соціально-економічних систем; обґрунтовувати рішення, пов’язані з розвитком соціально-економічних систем; застосовувати інструментарій управління соціально-економічними системами в напрямку їх екологізація та забезпечення стійкого розвитку; мати волю (переконання, ідеали, впевненість, бажання) впроваджувати в життя рішення, необхідні для прогресивного розвитку соціально-економічних систем, у яких випадає жити і працювати.