Дипломна робота на здобуття освітнього
ступеня магістр здобувача вищої освіти
Дятлик Ольги Миколаївни.
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»,
спеціальність: 073 «Менеджмент»,
спеціалізація: «Управління проектами»