Презентація дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня магістр здобувача вищої освіти 
Гусельнікова Андрія Сергійовича
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність: 073 «Менеджмент»
Спеціалізація: «Управління проектами»