Участь науково-педагогічних працівників у наукових міжнародних заходах, проєктах, стажуваннях

 

2023 РІК

Професор кафедри Дубініна О.В. взяла участь у програмі Visiting Professor відповідно до співробітництва між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Академією спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської (м. Варшава, Республіка Польща), 27 листопада - 22 грудня 2023 р

6-9 листопада 2023 року професор кафедри Петроє О.М. взяла участь у навчальному візиті до Лундського університету (Швеція). Учасники візиту ознайомились з кейсами та проєктами взаємодії університету та громади, що ініціює Університет Лунду в рамках третьої місії не лише для громади Лунду, а усієї країни.

Результати: створення подкасту проєкту з метою дисемінації власного досвіду та найкращих світових практик. Підтвердженням раціональності даної ідеї стала доповідь прес-офіцера Ульріки Оредссон (Ulrika Oredsson), яка розповіла про існуючі мережі комунікації Університету, їх роль в залученні інвестицій на підтримку досліджень та їх просування, запропоновано теми для наступного опрацювання всіма учасниками проєкту.

09-11.10.2023 року у м. Люблін (Республіка Польща) відбувся Kongres Współpracy Transgranicznej, до роботи якого долучилася професор кафедри Дубініна О.В. та здобувач вищої освіти рівня доктора філософії Андрій Боровик.

Результати: обговорення питань міграції, які є актуальними в умовах геополітичних змін суспільства та війни на Україні; реалізація проєктів, які скеровані на розвиток молодого покоління у містах, на проєктну діяльність місцевих громад щодо підтримки молодь й реалізації їхніх потреб та прагнень; актуалізація проблем та перспектив проведення місцевої політики, яка скерована на роботу з молоддю, про співпрацю освіти та бізнесу, про залучення молоді до ринку праці у відповідності до вимог сьогодення; проблеми міграції молодого покоління та її ролі у міжкультурній інтеграції в умовах війни в Україні; аналіз грантових програм від Фонду Розвитку Системи Освіти, Міжнародного Вишеградського Фонду, участь у програмі Interreg NEXT Poland-Ukraine Program 2021-2027.

22-25 серпня 2023 року відбувся навчальний візит до Університету Латвії (м. Рига) професора кафедри Петроє О.М. Навчальний візит було організовано Факультетом Бізнесу, Менеджменту та Економіки Університету Латвії. Завдяки досконалій організації заходів літньої школи менеджером проєкту в Університеті Латвії Байбою Шавріною учасники мали нагоду поспілкуватись під час воркшопів зі спікерами стосовно співпраці з соціальними партнерами в реалізації Третьої місії університету, системи та критеріїв оцінки Третьої місії, а також її акредитації. Надзвичайно інформативною та змістовною була зустріч в Парламенті Латвії з заступником спікера та депутатом парламенту Латвії доктором З. Кальніня-Лукашевич.

В результаті плідної роботи всі учасники навчального візиту отримали неоціненні знання та враження щодо співпраці університету та соціальних партнерів. Механізм національного регулювання третьої місії університету Латвії за певних коригувань відповідно українських реалій може бути використаний університетами України.

24 липня 2023 року в Університеті Генуї професор кафедри Петроє О.М. взяла участь в навчальному візиті «Сталість через третю місію: Університет як творець глобальних змін» в рамках Міжнародної літньої школи «Cultural studies and Сultural Dialogue in the Intercultural Environment for Community Engagement» для студентів, молодих дослідників, докторів наук, практиків та академіків, освітян, вчителів шкіл, громадських активістів. Навчальний візит був запланований в синергії проєктів Еразмус+ KA2 «Університети-Громади: Посилення співпраці” 101083077 — UNICOM — ERASMUS-EDU-2022-CBHE, Jean Monnet Centre of Excellence “EU Studies of Social Innovations in Education” (ESSIE) – 101085552 – ERASMUS- JMO-2022-COE, Jean Monnet Chair «Social Cultural Aspects of European Studies» (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR, and for the support of the sustainability of Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development» (EVDISD) 620545- EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT.

Метою навчального візиту був обмін досвідом щодо ролі третьої місії університетів через посилення взаємодії між університетами та громадами, забезпечення соціальної згуртованості, адаптивності, стійкості громад та суспільства.

Участь проф. Дубініної О.В., проф. Ковтун О.А., проф. Дегтярьової І.О., зав.каф. Мороза В.В., доц. Івкіна В.М., доц. Бережної Г.В. доц. Вініченко А.А., ст. викл. Шмагун А.В. в Міжнародній школі «Академія педагогічної творчості», 14 – 17 червня 2023 р., Болгарія.

Результати: набуто знання щодо методів визначення шляхів професійного становлення і зростання педагога в умовах викликів сьогодення; вивчено сутність тайм-менеджменту, його основні методи та техніки; набуто знання з використання практик соціально-емоційного навчання, віртуальної та доповненої реальності, дослідницької технології, прийомів роботи з текстом для мотивації учнів до навчання й формування позитивних емоцій; ознайомлено з мобільними додатками, які дозволяють гейміфікувати урок ознайомлено з ефективними кроками адаптації України до освіти 4.0; розглянуто актуальні питання сучасної міжкультурної освіти.

Організація та проведення спільно з Католицьким Університетом імені Іонна Павла ІІ у м. Люблін ІІ загальнонаціонального польського форуму здобувачів вищої освіти рівня PhD в галузі Педагогіка (проф. Дубініна О.В.). 09.05.2023 р.

Результати: актуалізація шкільних теорій та їх практична реалізація в освітньому, дидактичному та дослідницькому процесах; обговорення культурних аспектів у школі та умов її розвитку; дослідження ролі школи та учасників освітнього процесу в умовах зростаючої загрози; визначення та обговорення нових трендів в педагогічних дослідженнях.

Доцент кафедри Бережна Г.В. брала участь в міжнародному освітньому проєкті і завершення навчання CSO Academy Programme on Gender Mainstreaming and Gender Analysis, NIRAS (EU4GenderEquality Reform Helpdesk), листопад 2022 р. – квітень 2023 р. (112,5 год.)

Доцент кафедри Бережна Г.В. пройшла навчання за програмою тренінгу «Європейський Союз та Україна: компетентний дослідник» у рамках реалізації проєкту «Волинський центр європейських студій: зелене та безпечне сусідство» Програми Європейського Союзу ERASMUS+, 24 грудня 2022 р. – 08 лютого 2023 р.

2022 РІК

Дубініна Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту

-пройшла підвищення кваліфікації за напрямом Управління освітою/Zarządzanie oświatą» на базі Вищої школи суспільно-природничих наук імені Вінцента Поля в Любліні (WYŻSZĄ SZKOŁĄ SPOŁECZNO – PRZYRODNICZĄ IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE (Lublin, Polska) (терміни курсів 1 березня 2021 - 28 лютого 2022 р.);

Підв.кваліф_Дубініна додається

 

- пройшла міжнародне стажування за темою: “Розвиток м'яких навичок у професійній підготовці викладачів” / “Soft skills development in teaching professional training” на базі Західно-Фінляндського Коледжу, м. Гуйтінен (Фінляндія).

Терміни стажування: 2022 рік (22 серпня – 30 вересня 2022 року).

Форма участі: дистанційна (онлайн) у відповідності до програми вказаного заходу.

Загальна кількість кредитів: 6 кредитів ЄКТС -180 академічних годин.

Сертифікат_Дубініна додається

 

Вініченко Алла Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри публічного управління та проєктного менеджменту брала участь у міжнародному стажуванні для педагогічних та науково-педагогічних працівників «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти (європейський досвід)», організаторами проведення якого стали: Фундація «Зустріч» (Республіка Польща) спільно з кафедрою Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Республіка Польща), Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) та громадською організацією «Соборність» (Україна).

Терміни стажування: 2022 рік (12 березня – 20 лютого 2022 року).
Форма участі: дистанційна (онлайн) у відповідності до програми вказаного заходу.
Загальна кількість кредитів: 6 кредитів ЄКТС -180 академічних годин.

Сертифікат_Вініченко 1 додається

 

Клиновий Дмитро Віталійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та проєктного менеджменту брав участь у підвищенні кваліфікації на базі Європейської академії наук та досліджень (Гамбург, Німеччина):

навчальний курс “Методи досліджень” (8 год).

Сертифікат_Клиновий 1 додається

навчальний курс “Вступ до системного огляду та мета-аналізу” (14 год).

Сертифікат_Клиновий 2 додається

2021 РІК

Мороз Володимир Васильович, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту брав участь у Міжнародному стажуванні в Університеті Суспільних наук (UNS), Республіка Польща, за темою: «Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проєктами».

Терміни стажування: 2021 рік (10 грудня – 11 лютого 2021 року).

Форма участі: дистанційна (онлайн) у відповідності до програми вказаного заходу.

Загальна кількість кредитів: 6 кредитів ЄКТС -180 академічних годин.

Сертифікат_Мороз додається

 

 

Вініченко Алла Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту брала участь у Міжнародному науковому стажуванні в Університеті третього віку (м. Громадка, Республіка Польща),

Терміни стажування: 2021 рік (жовтень 2020 р. – лютий 2021 р.).

Форма участі: дистанційна (онлайн) у відповідності до програми вказаного заходу.

Загальна кількість кредитів: 6 кредитів ЄКТС -180 академічних годин.

Сертифікат_Мороз додається

Євсюкова Оксана Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту

- була членом наукового комітету міжнародних наукових заходів:

1. International Ee-Conference, 8th September 2021 “Legal Aspects of Cybersecurity in Europe”, organised by Institute for Local Self-Government Maribor (Slovenia). URL: http://www.lex-localis.info/TabView/VsebinaTabs.aspx?SectionID=32eaf210-980a-45f2-a567-e850eecd9af1

2. International e-Conference, 25th November 2021 “Threats in cyberspace” Institute for Local Self-Government Maribor URL: http://www.lex-localis.info/TabView/VsebinaTabs.aspx?SectionID=32eaf210-980a-45f2-a567-e850eecd9af1

Терміни проведення конференцій : 2021 рік (8 вересня 2021року; 25 листопада 2021 року).
Форма участі: дистанційна (онлайн) у відповідності до програми вказаного заходу.

- брала участь у міжнародній науково-практичній онлайн-конференціїПублічне управління та адміністрування на сучасному етапі державотворення” (21-22 жовтня 2021 року м. Київ), яка відбулася за сприянням таких установ, як:  Міністерства освіти і науки України, Київського національного торгівельно-економічного університету, Академії EATER Індія (FAI), Національного агентства України з питань державної служби, Ужгородського національного університету та інших партнерів з Таїланду, Бразилії, Республіки Польща.

За результатами участі у вказаному заході підготовлено та опубліковано наукові тези англійською мовою: Evsyukova O. The Current Challenges Of Cyber Security Specialists’ Training In Ukraine Abstract Proceedings of FAI-PMASSB 2021 Vol. 6(ii), 2021 ISBN: 978-93-91342-52-4 Available online at https://www.faipublications.com

Терміни проведення конференції: 2021 рік (21-22 жовтня 2021 року).
Форма участі: дистанційна (онлайн) у відповідності до програми вказаного заходу.

 

Ковтун Оксана Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та проєктного менеджменту брала участь у міжнародному стажуванні для педагогічних та науково-педагогічних працівників «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти (європейський досвід)», організаторами проведення якого стали: Фундація «Зустріч» (Республіка Польща) спільно з кафедрою Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Республіка Польща), Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) та громадською організацією «Соборність» (Україна).

Терміни стажування: 2021 рік (11 серпня – 17 жовтня 2021 року).
Форма участі: дистанційна (онлайн) у відповідності до програми вказаного заходу.
Загальна кількість кредитів: 6 кредитів ЄКТС -180 академічних годин.

 

Дубініна Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту проходить підвищення кваліфікації за напрямом Управління освітою/Zarządzanie oświatą» на базі Вищої школи суспільно-природничих наук імені Вінцента Поля в Любліні (WYŻSZĄ SZKOŁĄ SPOŁECZNO – PRZYRODNICZĄ IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE (Lublin, Polska) (терміни курсів 1 березня 2021 - 28 лютого 2022 р.);

приймає участь у міжнародному Австрійсько-українському проєкті «Цифровізація викладання» (2021-2023 рр.).

 

2020 РІК

Дегтярьова Ія Олександрівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту брала участь в інтернаціональній освітній програмі «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» за сприянням Collegium Civitas w Warszawie.

Терміни стажування: 2020 рік (09 листопада – 18 грудня 2020 року).
Загальна кількість кредитів: 6 кредитів ЄКТС -180 академічних годин.
Форма участі: дистанційна (онлайн) у відповідності до програми вказаного заходу.

 

Євсюкова Оксана Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту брала участь у міжнародній науково-практичній конференції “Місце публічного адміністрування у кіберпросторі” (“Miejsce administracji publiczney w cyberpzestrzeni”) організованої за сприянням Варшавської Вищої школи бізнесу та адміністрування (Республіка Польща), яка відбулася в онлайн-форматі 21 червня 2020 р. з науковою доповіддю: “Mechanisms of formation and development of cybersecurity system in Ukraine”, URL: https://www. wojsko-polskie.pl/aszwoj/articles/aktualnosci-2/2020-06-249-miejsce-administracji-publicznej-w-cyberprzestrzeni/

Терміни проведення конференції: 2020 рік (21 червня 2020 року).
Форма участі: дистанційна (онлайн) у відповідності до програми вказаного заходу.

 

Бережна Галина Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління і проєктного менеджменту

- брала участь у якості експерта у межах міського заходу «Модель ООН», що відбувся за сприянням Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради та позашкільного навчального закладу «Центр науково-технічної творчості молоді «Політ» Запорізької міської ради Запорізької області.

Терміни проведення заходу : 2020 рік.

- брала участь у міжнародному стажуванні Національного Демократичного Інституту за сприянням Академії гендерно орієнтованого управління в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)»:

  • Модуль 1. «Гендерний підхід в управлінні громадянами» (16 год).
  • Модуль 2. «Гендерна рівність і розвиток» (16 год).
  • Модуль 3. «Послуги і гендерно орієнтований підхід в управлінні» (16 год).

Терміни проведення заходу : 2020 рік.
Загальна кількість годин: 48 год.