Випуск № 2, 2016

 

О. АЛЕЙНІКОВА  "ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ  ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ"

О. БРУСЄНЦЕВА  "ВПЛИВ INDUSTRY 4.0 НА СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР"

Т. БУРЛАЄНКО  "ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ (ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ) ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»"

Г. ДМИТРЕНКО  "СТРАТЕГІЯ ЗБІЛЬШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ"

N. DEMBYTSKA  "SCHOOL STUDENTS’ PERSONAL PROPERTY: EMPIRICAL SIGNS OF PROPERTY"

O. KOVTUN  "FORMATION AND DEVELOPMENT OF FINANCIAL POTENTIAL OF HOUSEHOLDS: THE WORLD EXPERIENCE"

А. МИХАЙЛОВ  "ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ"

М. МОРОЗОВА  "МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ"

О. МУРАШКО  "РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ"

Л. САВЧУК  "ФУНКЦІЇ  СОЦІАЛЬНОГО  ПАРТНЕРСТВА"

О. ФЕДОРЕНКО  "СУТНІСТЬ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ"

О. ШЕВЧИК  "ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІГОР ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ"

Є. ВОРОБЙОВ  "ФАКТОРИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА"