Акредитація ОНП "Спеціальна освіта а (за нозологіями)"

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Наказ Національного агенства із забезпечення якості освіти №823-Е від 19.05.2020 року "Про призначення експертної групи"

Розклад роботи експертної групи

ЗВІТ експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми»

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 29325 Спеціальна освіта (за нозологіями)