Аналіз ринку праці й запитів работодавців за ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА "СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (ЗА НОЗОЛОГІЯМИ)"

 

 - Договори про співпрацю зі стейкхолдерами

 

 - Потреба у запровадженні освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта» обумовлена вимогами часу, зокрема реорганізацією закладів спеціальної освіти та створенням інклюзивно-ресурсних центрів по Україні.

Відтак, відповідно до типового оголошення на прикладі Інклюзивно-ресурсного центру №3 Деснянського району м. Києва за 2018/19 роки було оголошує конкурс на заміщення посад педагогічних працівників:
- вчитель – логопед (1 вакансія)
- вчитель – дефектолог (1 вакансія)
- практичний психолог (2 вакансії)
- вчитель – реабілітолог (1 вакансія)
Основною вимогою до кандидатів була наявність вищої освіти не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за відповідною спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія».

Моніторинг сайтів з пошуку роботу також свідчить про потребу у фахівцях зі спеціальної освіти. Зокрема, лише за березень 2020 року за пошуковим словом «логопед» можна знайти 25 вакансій у різних містах України, розподіл яких наведено на рисунку.

При цьому, за результатами моніторингу цього ж сайту, середня заробітна плата логопеда в країні становить 9000 грн.
(https://www.work.ua/jobs-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4/)

Аналіз потреб у дефектологах на ринку праці за даними сайту з пошуку роботи robota.ua за березень 2020 року пропонує 6 відкритих вакансій переважно у приватних закладах з пропозицією заробітної плати від 7 до 20 тис грн. на місяць по всій Україні
https://rabota.ua/zapros/%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0

Випускники кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи за освітньою програмою «Управління навчальним закладом», які працюють у закладах дошкільної та загальної середньої освіти всієї України неодноразово наголошували на наявності у їх закладах постійних вакансій асистентів вчителя, дефектологів, логопедів, реабілітологів з відповідною вимогою щодо наявності у них відповідної освіти. Особлива нагальною така потреба є у столиці м. Києві. Випускники виявляли інтерес до пропозиції відкриття освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта» саме на кафедрі педагогіки, адміністрування і соціальної роботи, викладачі якої користуються високим професіоналізмом та авторитетом у підготовці педагогічних кадрів, про, що свідчать данні анкет випускників.

Результати проведеного аналізу ринку праці й запитів роботодавців (заклади спеціальної освіти, інклюзивно-ресурсні центри Київської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Закарпатської, Черкаської, Івано-Франківської областей, загальних середніх закладів освіти з інклюзивним навчанням м. Києва) та вивчення досвіду підготовки вчителів-дефектологів в Словаччині, Чехії, Польщі (на заходах, що відбувалися на базах ЗВО свідчать, що цілі ОП та програмні результати навчання знаходяться у відповідності до тенденцій розвитку спеціальності «Спеціальна освіта».

Зокрема, в освітніх програмах передбачено стандартні терміни навчання, перелік подібних обов'язкових (нормативних) та вибіркових компонентів, організація практичної педагогічної підготовки, форми освітньої діяльності, засоби та способи контроля рівня знань та навичок, проведення атестаційних заходів, формування загальних та професійних компетентностей, необхідних для організації навчання і виховання в закладах спеціальної освіти. Відстежено лише одну відмінність з іноземними закладами вищої освіти – це правила відбору кандидатів для навчання за магістерською програмою. За кордоном відбір здійснюється лише за результатами співбесіди, а в Україні – за результатами трьох іспитів.

Галузевий контекст відбиває вимоги та особливості вищої педагогічної освіти вчителів-дефектологів, що знаходить підтвердження у питаннях змісту, формах та методах теоретичної та практичної підготовки, базах надання освітніх послуг, максимального наближення практичної підготовки до реальних умов праці. У програмних результатах навчання передбачено: аналізувати вплив соціокультурних чинників на трансформаційні процеси у системі освіти та її глобалізацію; демонструвати вміння аналізувати, добирати і використовувати педагогічні технології відповідно до предметної сфери.

Регіональний компонент при формуванні цілей та програмних результатів ОП враховувався на основі результатів аналізу освітніх кадрових проблем, викладених у Програмі розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки. Це дало змогу виокремити ті з них, що є вагомими для підготовки майбутніх педагогів за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». А саме,розширення мережі закладів освіти для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами; продовження трансформації мережі інтернатних закладів освіти; реінтеграція дітей з інтернатних закладів у сім’ї та організація їх інклюзивного й  інтегрованого навчання за місцем проживання; розширення у ЗДО, ЗЗСО і ЗПО практики запровадження інклюзивного навчання дітей та молоді, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; вивчення потреби та залучення до освітнього процесу помічників дитини у ЗДО та ЗЗСО; підвищення фахового рівня педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища; надання батькам консультативно-методичної допомоги; забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів.

Тому при формулювання цілей ОП було зроблено акцент на підготовку фахівців, здатних здійснювати освітню діяльність у закладах спеціальної освіти з можливістю професійної самореалізації у інклюзивно-ресурсних центрах. З цією метою було передбачено включення до ПРН таких, як: реалізувати комплекс функцій управління (планування, прогнозування, організації, мотивування, виконання, контролю і корекції) навчально-виховною діяльністю; застосовувати ефективні форми організації освітнього процесу на різних етапах його реалізації; аналізувати вплив соціокультурних чинників на трансформаційні процеси у системі освіти та її глобалізацію тощо.