БАЗИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УМО»

Практична підготовка здобувачів вищої освіти ДЗВО «УМО» (далі – Університет) проводиться на базах практики, що забезпечують виконання програми практики для відповідних рівнів вищої освіти, або в структурних підрозділах Університету.

Для проведення виробничих та переддипломних практик як бази використовуються підприємства (організації, установи), як в місті Київ, Київській області так і в інших областях України за умови забезпечення ними виконання у повному обсязі навчальних планів і програм практики.

Для здобувачів вищої освіти – іноземних громадян бази практик визначаються договорами і можуть бути розташовані як на території країни-замовника, так і в Україні.

Визначення баз практики здійснюється адміністрацією Університету на основі прямих договорів про співпрацю з підприємствами (організаціями, установами) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

Здобувачі вищої освіти можуть самостійно, з дозволу відповідних кафедр та адміністрації, обирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.

Побажання здобувача вищої освіти повинно бути обґрунтовано заявою на ім'я керівника структурного підрозділу та письмовою згодою керівництва відповідного підприємства (організації, установи) прийняти дану особу для проходження практики.

Загальний реєстр баз практик  складається завідувачем практики на основі каталогів факультетів та окремо укладених договорів про спільну навчально-виробничу та практичну діяльність.

Щороку каталоги та реєстр баз практик переглядається й оновлюється з урахуванням строків дії договорів.