МАТЕРІАЛИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ
студентської науково-практичної конференції
ДНІ НАУКИ -2016: „НАУКА І ПРАКТИКА В ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ”

 

ЖУК Михайло, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумської ОІППО
ОСВІТНІЙ ВИМІР 4 ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ: ПРОБЛЕМА КОМПЕТЕНЦІЙ ТА УСПІШНОСТІ.

 

ВЕГЕРА Аліна, студентка групи ПВШ-15-Г1ННІМП ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України.
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У СФЕРІ ФІТНЕСУ ТА РЕКРЕАЦІЇ.

 

КАТЮК Ярослава, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Голова ради молодих учених ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.

 

ЖУРБА Ольга, САКСОН Даніела, студентки філологічного факультету Українського гуманітарного інституту. Науковий керівник: старший викладач Мичак Н. Г.
ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ «БАТАРЕЙКАМ – УТИЛІЗАЦІЯ»

 

СИДОРЕНКО Вікторія, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КУЛЬТУРИ НАУКОВОЇ МОВИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.

 

КЛІМУК Володимир, студент філологічного факультету Українського гуманітарного інституту. Науковий керівник: старший викладач Мичак Н. Г.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН МЕКІАВЕЛЛІЗМУ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА.

 

ПОЛІНОВСЬКА Вікторія, магістр психології, випускниця ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ: ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.

 

АНОХІНА Тетяна, ЯНЧУК Вікторія, студенти філологічного факультету Українського гуманітарного інституту. Науковий керівник: старший викладач Мичак Н. Г.
СТИХІЙНИЙ ВИДОБУТОК БУРШТИНУ ЯК ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА УКРАЇНИ.

 

ВІНІЧЕНКО Алла, кандидат історичних наук, доцент кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи, вчений секретар ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
18 ТРАВНЯ 1944 РР. — ТРАГІЧНА ДАТА В ІСТОРІЇ КРИМСЬКО-ТАТАРСЬКОГО НАРОДУ: БОРОТЬБА ЗА ПОВЕРНЕННЯ НА БАТЬКІВЩИНУ.