Інститут спеціальної педагогіки та психології ім. М. Д. Ярмаченка НАПН України. Група СО-18-Г1

Обмін досвідом науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки, управління та соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО УМО НАПН України триває. 24 жовтня 2019 року відбулися відкриті інтерактивні лекції з навчальної дисципліни «Спеціальні методики навчання та виховання» (викладач – к. п. н., доц.  А. М. Висоцька) з теми «Науково-методичні засади навчання та виховання дітей із порушеннями психофізичного розвитку».  

Заняття проводилися спільно з науковими співробітниками відділу освіти дітей з інтелектуальними порушеннями Інституту спеціальної педагогіки та психології ім. М. Д. Ярмаченка НАПН України для студентів групи СО-18 Г1 спеціальності 016 «Спеціальна освіта» другого освітньо-кваліфікаційного рівня (магістерського). До уваги здобувачів було представлено результати останніх дослідженьприсутніх науковців із актуальних тем, а саме: «Навчально-методичне забезпечення освіти дітей із порушеннями інтелектуального розвитку згідно з концепцією НУШ» (канд. пед. наук, ст. н. сп.,завідувачка відділу освіти дітей з інтелектуальними порушеннями О. В. Чеботарьова), «Впровадження інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у навчанні дітей з порушеннями інтелектуального розвитку» (канд. пед. наук, ст. н. сп. С. В. Трикоз),«Психолого-педагогічний супровід батьків дітей із порушеннями інтелектуального розвитку» (канд. психол. наук, ст. н. сп. О. І. Мякушко), «Особливості навчання грамоти дітей із порушеннями інтелектуального розвитку» (канд. пед. наук, ст. н. сп. Г. О. Блеч), «Рухливі ігри в процесі фізичного виховання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку»(наук. сп. І. В. Бобренко). 

Завідувачка кафедри педагогіки, управління та соціальної роботи доктор пед.наук, професор, І. М. Андрощук у вступному слові подякувала доценту кафедри А. М. Висоцькій за ініціативу проведення інтерактивної лекції спільно із колегами Інституту спеціальної педагогіки та психології ім. М. Д. Ярмаченка НАПН України, представила присутніх гостей, привітала студентів із успішним початком сесії, закцентувала увагу здобувачів і науковців на важливості поєднання науки із практикою у роботі із дітьми з особливими освітніми потребами, що дає змогу вчителям, вихователям і їхнім помічникам вірно застосовувати на практиці розроблені науковцями технології й бути менторами у суспільстві толерантності, співпереживання і небайдужості до таких дітей і їхніх родин.

Здобувачі активно включалися в роботунауковців: задавали запитання, вели діалог, уточнювали нову інформацію, піднімали нагальні проблеми, адже всі вони мають практичний досвід роботи із дітьми з особливими освітніми потребами

Сподіваємося, що розпочатий досвід проведення лекцій спільно з науковцями, які є авторами посібників, підручників, методичних і дидактичних матеріалів тощо матиме своє продовження і є корисним для всіх учасників освітнього процесу.