Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь 2018: пріоритетні напрями глобалізаційних змін»

Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь 2018: пріоритетні напрями глобалізаційних змін»

18 травня 2018 року у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь 2018: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», присвячена святкуванню ДНЯ НАУКИ!

Метою конференції була презентація, обговорення та узагальнення результатів наукових досліджень студентів, аспірантів та молодих вчених наукових здобутків та обмін практичним досвідом.

У роботі конференції взяло участь більше 150 осіб, серед яких здобувачі вищої освіти та молоді дослідники з різних куточків України. 

Із вітальними словами на відкритті конференції виступили ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії Микола КИРИЧЕНКОдоктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування Віктор ГЛАДУШдиректор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, професор Олена АЛЕЙНІКОВАзавідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління Євген КАРТАШОВ.

Робота конференції проходила за5 секціями:

Секція 1. Конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика;

Секція 2. Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах;

Секція 3. Підготовка конкурентноспроможніх фахівців в умовах освітніх змін;

Секція 4. Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та перспективи розвитку;

Секція 5. Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в Україні.

Конференція відбулася у дружній, робочій атмосфері та продемонструвала ефективну співпрацю науковців, викладачів та студентів у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі психології, педагогіки, економіки та  менеджменту. Була ухвалена Резолюція, в якій пропонується за доцільне звернути увагу на перспективність презентованих здобувачами вищої освіти та молодими науковцями  результатів наукових досліджень для підготовки конкурентоздатних фахівців, ширше використовувати сучасні інформаційні можливості для проведення подібних заходів, зокрема в он-лайн режимі, розширити географію представництва учасників, залучаючи до подібних форумів представників інших закладів освіти України та зарубіжжя тощо.

Організаційний комітет конференції висловив щиру подяку усім учасникам конференції за актуальні, цікаві та змістовні доповіді, побажав не зупинятися на досягнутому.

Враховуючи те, що будь-яка наукова конференція є не тільки можливістю обміну думками та апробуванням своїх теоретичних напрацювань її учасниками, але і прекрасною нагодою для нових знайомств, у всіх учасників Конференції була можливість для неформального спілкування та отримання незабутніх вражень.

Організувати наукову конференцію справа відповідальна, тому керівництво Навчально-наукового інституту висловлює щиру вдячність кафедрі управління проектами та загальнофахових дисциплін, яка відповідала за підготовку та проведення Конференції, а особисто завідувачу кафедри Євгену КАРТАШОВУпрофесору кафедри Тетяні БУКОРОСдоценту кафедри Оксані ДУБІНІНІЙ, доценту Володимиру ІВКІНУ тастаршому лаборанту кафедри Катерині ЛИТВИНОВІЙ, які доклали немало зусиль для її успішного проведення.

Сподіваємося, що такі конференції збагачуватимуть кожного з нас і вітчизняну наукову думку в цілому.

За результатами конференції заплановано публікацію статей у електронному науково-практичному виданні Навчально-наукового інституту менеджменту та психології «Науковий вісник УМО» та тез доповідей у електронному науково-практичному виданні  «Студентський альманах»