НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ПРИЙНЯЛИ  УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ  КОНФЕРЕНЦІЇ «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ІНСТИТУЦІЙНОГО РІВНЯ: СВІТОВИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИМІР»

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ІНСТИТУЦІЙНОГО РІВНЯ: СВІТОВИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИМІР»

24-25 жовтня 2019 року науково-педагогічні працівники навчально-наукового Інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Тетяна Бурлаєнко та Оксана Дубініна брали участь у Міжнародній  науковій  конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір», яка відбулась на базі  Львівського національного університеті імені Івана Франка.

Організаторами Міжнародної конференції від ЛНУ ім. І. Франка виступила кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти.

Участь в конференції  приймали науковці і викладачі установ Національної академії педагогічних  наук України,  навчальних закладів Києва, Харкова, Одеси,  Хмельницького,  Полтави,  Умані,  Сум,  Вінниці, Тернополя, Івано-Франківська, Дрогобича та Львова також на захід були запрошені представники чотирьох країн (Польща, Німеччина, Фінляндія, Білорусь).

На пленарному засіданні конференцій було представлено 11 доповідей серед яких найактуальніші: свободи в освітньому просторі університету (П. Зелінський, Польща); ідентичність викладача в управлінському університеті (А. Лаїхо, Фінляндія); інтернаціоналізація вищої освіти у контексті сучасної світової освітньої політики (Ю. Заячук, ЛНУ ім. Івана Франка); професіоналізація в дошкільній освіті: погляди на європейські ландшафти на прикладі Німеччини (Н. Султаніан, Німеччина) та ін.

Після завершення  пленарного засідання конференції продовжили роботу такі секції: «Освітня політика в контексті глобалізації. Сучасна світова динаміка реформування вищої освіти»; «Інноваційні підходи до організації освітнього простору інституційного рівня. Проектування та конструювання конкурентного освітнього середовища в багатовимірному освітньому просторі», «Моніторинг та управління якістю освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід. Освітній менеджмент в контексті сучасного світового освітнього простору».

В рамках конференції для студентів денної форми навчання факультету педагогічної освіти Львівського національного університеті імені Івана Франка відбувся тренінг «Попередження булінгу в освітньому середовищі: 7 кроків його подолання», який провели учасники конференції Оксана Дубініна, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту та Тетяна Бурлаєнко, завідувачка кафедри економіки, підприємництва та менеджменту.

В рамках тренінгу було уточнено поняття «булінг», розкрито його види, окреслено шляхи профілактики вищезазначеного явища та ін. Тренери створили атмосферу сприятливого освітнього простору з ігровими формами засвоєння інформації та опрацювання кейсів запобігання міжособистісних конфліктів, опрацювали із здобувачами вищої освіти уявні конфліктні ситуації та способи їх подолання, представили лінійку практичних вправ щодо формування толерантності серед молоді.

Також учасники тренінгу мали можливість ознайомитися з освітніми програми ННІМП ДЗВО «УМО».

Тема тренінгу виявилася настільки актуальною, що викликало жваву дискусію серед учасників тренінгу, яка затяглася майже на годину після завершення тренінгу.

Колектив науково-педагогічних працівників Навчально-наукового інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» висловлює щиру подяку організаторам Міжнародної  наукової  конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір» з побажанням продовження співпраці між Студентським самоврядуванням Університетів та викладацьким складом.