Розпочала роботу експертна комісія

Розпочала роботу експертна комісія

У  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ, відповідно до наказу Міністерства науки і освіти України «Про проведення акредитаційної експертизи»  №234–л від 05.04.2019 р. освітньо-професійних програм «Педагогіка вищої школи» та «Християнська педагогіка» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, 9 квітня 2019 року розпочала роботу експертна комісія у складі:

  1. Дороніна Тетяна Олексіївна – голова експертної комісії (доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету, завідувач кафедри педагогіки);
  2. Новіцька Інеса Василівна – член експертної комісії (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, завідувач відділу аспірантури та докторантури);
  3. Хромець Віталій Леонідович - член експертної комісії (кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова).

9 квітня 2019 року ректор університету Кириченко М.О. зустрівся з членами експертної комісії, також зустріч експертів відбулася з першим проректором - проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи Гладушем В.А., директором ННІМП Алейніковою О.В..

Директор ННІМП Алейнікова О.В. представила членів експертної комісії здобувачам вищої освіти освітньо-професійних програм «Педагогіка вищої школи» та «Християнська педагогіка» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня. Після чого всі три експерти активно долучилися до роботи. Це і написання ККР студентами магістратури, вивчення навчально-методичного забезпечення, ознайомлення з метеріально-технічним, кадровим забезпеченням, інфрастуктурою університету та інше.

Велика відповідальність покладена на кафедру педагогіки, адміністрування та управління (завідувач кафедри проф. Рябова З.В.), оскільки кафедра є випусковою.