ВИДАНО СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОНП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ВИДАНО СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОНП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

31 липня 2021 на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти розміщено Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» (протокол № 13(56) від 27 липня 2021 року) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності: 281 «Публічне управління та адміністрування».

Гарантом освітньо-наукової програми є доктор наук з державного управління, професор Алейнікова Олена Володимирівна.

Широ вітаємо наших поважних колег, що забезпечили успішне проходження акредитації! Бажаємо подальших творчих успіхів, натхнення на благо розквіту ДЗВО «Університет менеджменту освіти»!