Відкрите заняття завідувача кафедра педагогіки, адміністрування і соціальної робити

Відкрите заняття завідувача кафедра педагогіки, адміністрування і соціальної робити

22 жовтня 2019 року у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології було проведено відкрите заняття з дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» у групах УНЗ-18-Г1 та УНЗ-18-Г2.

«Аудит і оцінювання управлінської діяльності» є однією з дисциплін, яка посідає важливе місце у системі контролю і оцінювання ефективності методів та результатів управлінської діяльності закладів освіти різних форм власності.

У ході лекційного заняття на тему: «Забезпечення зовнішнього і внутрішнього аудиту якості освіти у закладі загальної середньої освіти» було викладено базовий матеріал з проблем аудиту і оцінювання управлінської діяльності, без засвоєння якого ускладнюється вивчення наступних тем з усього теоретичного курсу.

Присутні на відкритому занятті науково-педагогічні працівники ДЗВО «Університет менеджменту освіти» позитивно оцінили актуальність, змістовність, інформативність та високий науковий рівень проведення лекції завідучкою кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи, доктором педагогічних наук, професором І. М. Андрощук, зазначивши вдале поєднання лекційного матеріалу з практичною діяльністю, створення ситуації успіху, що було якісно продемонстровано лекторкою.