23-24 травня 2024 року на кафедрі психології та особистісного розвитку відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти за спеціальності «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

23-24 травня 2024 року на кафедрі психології та особистісного розвитку відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти за спеціальності «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

З метою проведення атестації випускників Навчально-наукового інституту менеджменту та психології забезпечення працювала екзаменаційна комісія у складі: Карамушка Людмила Миколаївна, голова комісії, заступниця директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, дійсна членкиня (академік) НАПН України, доктор психологічних наук, професор; Брюховецька Олександра Вікторівна член комісії, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП «УМО», доктор психологічних наук, професор; Балахтар Валентина Візіторівна, член комісії, професор кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП «УМО», доктор психологічних наук, професор; Чаусова Тетяна Володимирівна, член комісії, доцент кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП «УМО», кандидат психологічних наук, доцент; Мельник Тетяна Валентинівна, секретар комісії, завідувач навчально-методичного відділу ННІМП «УМО».

Незважаючи на складні умови, в яких зараз знаходиться переважна більшість випускників, всі здобувачі змогли долучитися до захисту і достойно представити результати своїх наукових розвідок.

Захист 57 кваліфікаційних робіт засвідчив належний науково-теоретичний та практичний рівень підготовки майбутніх психологів. Здобувачі вищої освіти обрали різноманітні теми кваліфікаційних робіт, які є актуальними в умовах сьогодення і мають чітку практичну спрямованість. Категорійно-понятійний апарат дослідження визначено чітко й мотивовано. Поставлені мета і завдання у повній мірі досягнуті здобувачами у ході досліджень, здобувачі переконливо аргументували основні положення свого дослідження. Змістове наповнення структурних компонентів, висновки відповідають вимогам щодо написання такого виду робіт.

Ми щиро вдячні вам за те, що місцем свого професійного становлення ви обрали саме ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Бажаємо вам великої творчої енергії, долати всі перешкоди, ніколи не здаватися. Бути креативними, бути сильними, любити свою Альма Матер! Сподіваємося на подальшу співпрацю і можливість привітати вас у майбутньому з безліччю наукових, особистих перемог і професійних досягнень у мирній Україні!

Ми пишаємося кожним з вас!

ВІВАТ, ВИПУСКНИКИ «УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»!