ВИЩА ОСВІТА В УМО – ВСТУП БЕЗ ЗНО

ВИЩА ОСВІТА В УМО – ВСТУП БЕЗ ЗНО

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» запрошує до вступу без ЗНО на спільні освітні програми в рамках УГОДИ між ДЕРЖАВНИМ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» і ВАРШАВСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ МЕНЕДЖМЕНТУ «COLLEGIUM HUMANUM» (Республіка Польща, м. Варшава).

 

Сертифікат ЗНО для вступу до Варшавського Університету менеджменту «Collegium Humanum» НЕ ПОТРІБЕН!

Зарахування на освітній рівень БАКАЛАВР / МАГІСТР відбувається на основі атестату про повну загальну середню освіту / диплому про вищу освіту (для магістрів) за результатами співбесіди.

НАВЧАННЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА НАСТУПНИМИ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ (бакалаврат) / ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ (магістратура):

  • Економіка, (бакалаврат)
  • Менеджмент, (бакалаврат)
  • Психологія, (бакалаврат/магістратура)
  • Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності), (магістратура)
  • Управління персоналом та економіка праці, (магістратура)
  • Управління навчальним закладом, (магістратура)
  • Управління проектами, (магістратура)

 

CollegiumHumanumSzkołaGłównaMenedżerska – це інтернаціональний приватний заклад вищої освіти у Варшаві (Республіка Польща). Викладацький склад об'єднують головним чином досягнення в галузі вищої освіти, в тому числі наукові, дидактичні і управлінські.

Collegium Humanum заснований в 1995 році і на сьогодні є одним із провідних закладів вищої освіти Республіки Польща, який готує бакалаврів та магістрів з суспільних наук, менеджменту та правознавства. Отримання освіти відбувається за двома формами: очною та заочною. По закінченні Collegium Humanum кожен студент отримує диплом відповідно до стандартів ЄС.

Collegium Humanum – це міжнародний проект, який суттєво відрізняється від конкурентів унікальними освітніми програмами, що створювалися відповідно до потреб творчої та талановитої молоді. Креативність і новаторство – це основні характеристики реалізованих в Університеті програм, які були створені професіоналами за участю відомих і авторитетних фахівців-практиків та науковців.

Викладачі Варшавського Університету Менеджменту Collegium Humanum – це успішні й досвідчені вчені та фахівці, відомі в наукових і бізнесових колах. Це міжнародні фахівці високого рівня, основною місією яких є передача студентам знань, кваліфікацій, компетентностей та навичок.

Місією Collegium Humanum є: прагнення до постійного вдосконалення і реалізації вищих громадських й академічних цінностей.

Девіз, який визначає культуру цінностей Collegium Humanum: ОСВІТА ДЛЯ УСПІХУ!

Офіційний сайт Collegium Humanumhttps://humanum.pl/ru/

Документи для зарахування на навчання за програмою вступу без ЗНО:

1. Ксерокопія паспорта (1-2 стор.+ реєстрація);
2. Ксерокопія ідентифікаційного коду;
3. Ксерокопія закордонного паспорта (якщо є);
4. Документи про освіту:

  • для зарахування на рівень «бакалавр»: ксерокопія атестата та додатку до атестата.
  • для зарахування на рівень «магістр»: ксерокопія диплома бакалавра та додатку до диплома.

5. Ксерокопія військового квитка або приписного свідоцтва (для чоловіків);
6. Фото 3х4 – 3 шт.

Річна вартість навчання складається з оплати навчання в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за обраною спеціальністю (освітньою програмою) + 300 євро.