Доцент кафедри публічного управління та проектного менеджменту  Ковтун Оксана Анатоліївна взяла участь у Міжнародній конференції ICSF-2020

Доцент кафедри публічного управління та проектного менеджменту Ковтун Оксана Анатоліївна взяла участь у Міжнародній конференції ICSF-2020

Доцент кафедри публічного управління та проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології к.держ.упр., доцент Ковтун Оксана Анатоліївна взяла участь у Міжнародній конференції ICSF-2020 (The International conference on sustainable futures: environmental, technological, social and economic matters, Fintech, Greener Economy & Finance Workshop), що відбулася 20 травня 2020 р., де вона виступала як член програмного комітету та співавтор доповіді на тему «Monitoring and modelling of cryptocurrency trend resistance by recurrent and R/S-analysis». Враховуючи заходи, пов’язані з COVID-19, конференція відбулася в режимі он-лайн. Виступи учасників відрізнялися науковою актуальністю, висвітлювали проблеми розвитку як національної економіки так і міжнародних економічних процесів. Такий досвід роботи є необхідним та особливо цінним у сучасних умовах значної кількості зовнішніх та внутрішніх викликів.

Ознайомитися із публікаціє можна за посиланням:
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613030