І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ І АСПІРАНТІВ «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ І АСПІРАНТІВ «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»

30 березня 2016 р.  Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» була проведена І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ І АСПІРАНТІВ «соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій».

Співорганізаторами Конференції виступили науковці INTERNATIONAL ACADEMY OF SOCIAL-ECONOMIC SCIENCES (ГРУЗІЯ), «INTERNATIONAL MIND EDUCATION INSTITUTE» (РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ), РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (БІЛОРУСЬ), УКРАЇНСЬКОГО БІБЛІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (КАНАДА), АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ (ПОЛЬЩА), КАЗАХСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬ-ФАРАБІ, ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ, СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.

Щирі вітання на адресу учасників Конференції були передані від дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора Миколи Борисовича ЄВТУХА, Ректора Університету, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора Віктора Васильовича ОЛІЙНИКА.

З вітальним словом до учасників конференції, побажанням цікавих, інформативних доповідей та повідомлень, жвавих наукових дискусії звернулися перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії Микола Олексійович КИРИЧЕНКО і проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор Олена Миколаївна ОТИЧ.

Почесними гостями Конференції були РЕДЗІНСЬКИЙ Казімеж, директор Інституту педагогіки Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), МІРОВСЬКА Маріола, керівник Департаменту соціальної роботи і охорони здоров’я в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), КОШЕЛЬ Ніна Миколаївна, завідувач відділом креативної психології і педагогіки Республіканського інституту професійної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент (Республіка Білорусь, м. Мінськ).

Прямі Skype-з’єднання були встановлені з ЄГЕР Вереною, міжнародним сертифікованим тренером та експертом з ненасильницького спілкування (Швейцарія), Касен Гульмірою, кандидатом педагогічних наук, в. о. професора, МухатаЄвОЮ Динарою, докторанткою, старшим викладачем кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Казахського національного університету імені Аль-Фарабі (Республіка Казахстан). Презентаційна лекція щодо зміни образу мислення  була представлена професором міжнародного інституту розвитку інтелекту ВЕ Чон Гуном, (Республіка Корея). Наукові статті та тези були надіслані від шановних науковців з Грузії.

З цікавими, змістовними доповідями виступили науковці з міст Рівного, Харкова, Миколаїва, Сум, Вінниці, що сприяли жвавій науковій дискусії.

Увага приділялася питанням інноваційного прориву у сфері суспільних наук, співробітництва в освітньому просторі,єдиного інформаційного середовища консорціуму післядипломної педагогічної освіти, академічної мобільності як механізму розвитку людських ресурсів, комерціалізації освітніх послуг у вищому навчальному закладі, впливу внутрішньо переміщених осіб на ринок освітніх послуг (за результатами дослідження у дев’яти областях України), формування і розвитку професійної компетентності як «метакомпетентності» в умовах інформаційного суспільства, застосування проектного підходу для ефективного вирішення соціальних проблем міста чи району в країнах ЄС, івент-менеджменту в управлінні розвитком професійного начального закладу та інші.

Враховуючи те, що будь-яка наукова конференція є не тільки можливістю обміну думками та апробуванням своїх теоретичних напрацювань її учасниками, але і прекрасною нагодою для нових знайомств, у всіх учасників Конференції була можливість для неформального спілкування та отримання незабутніх вражень.

Організувати наукову конференцію справа відповідальна, тому висловлюємо щиру вдячність кафедрі управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи, яка відповідала за підготовку та проведення Конференції, а особисто завідувачу кафедри, професору Рябовій Зої Вікторівні, доценту Махині Тетяні Анатоліївні, професору Тимошко Ганні Миколаївні. Також висловлюємо подяку професору кафедри загальної та практичної психології Бевз Галині Михайлівні і доценту кафедри економіки та управління персоналом Бурлаєнко Тетяні Іванівні, які доклали немало зусиль для її успішного проведення.

Дякуємо усім учасникам Конференції за цікаві доповіді і плідну роботу, сподіваємося, що такі конференції збагачуватимуть кожного з нас, вітчизняну наукову думку в цілому.