ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів»

ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів»

18 – 20 березня 2019 року делегація українських науковців  Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (ННІМП ДВНЗ «УМО», м. Київ), Інженерного інституту Запорізького Національного Університету (ІІ ЗНУ, м. Запоріжжя), Льотної Академії Національного Авіаційного Університету (ЛА НАУ, м. Кропивницький) спільно з Slovenská Poľnohospodárska Univerzita V Nitre (Faculta Economiky A Manažmentu, FEM SPU V Nitre) згідно Угоди про міжнародне співробітництво між ДВНЗ «УМО» і SPU V Nitre, № 07 – 06/13 від «18» травня 2018 року, з метою встановлення міжнародного освітньо-наукового співробітництва, активізації співпраці між вітчизняними та європейськими закладами вищої освіти, провели ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів».

В ході візиту також обговорювалися важливі питання майбутнього співробітництва між представленими освітніми установами, факультетами і кафедрами: презентації університетів та факультетів; навчальна та наукова діяльність; можлива співпраця у сфері спільних навчальних програм освітнього рівня бакалавр/магістр; майбутнє співробітництво в науково-дослідній діяльності в галузі соціальних та поведінкових наук, управління, фінансів; двостороння організація конференцій в Україні та Словацькій Республіці; програми обміну студентами та науково-педагогічними працівниками в Україні та Словацькій Республіці; можливості робочих візитів  викладачів FEM SPU V Nitre на запрошення представлених закладів вищої освіти України; співпраця в спільних наукових виданнях освітніх установ (журналах і монографіях).

Українська делегація була ознайомлена з роботою проектного Дослідницького Центру АгроБіотех. Центр повністю зосереджений на поєднанні освіти, науки і досліджень з практичними додатками, які реально впливають на зайнятість в регіоні і сприяють підвищенню якості життя.

За Запрошенням декану Pedagogická Fakulta державного європейського університету – Univerzity Mateja Bela V Banskej Bystrici (Словацька Республіка) Стефана Порибські, директором ННІМП ДВНЗ «УМО», доктором наук з державного управління, професором Оленою Алейніковою було підписано Договір про міжнародне співробітництво № 271-2019-PF-PMSVVTP/632 від 20.03.2019 року, що є  основою для подальшого розвитку спільних міжнародних освітніх проектів.

Ми вважаємо, що всі проведені зустрічі стали відправною точкою для наукового спілкування, обміну думками та апробації практико-дослідницьких напрацювань, доброю нагодою для поглиблення міжнародної співпраці між нашими Інститутами і Факультетами.

Висловлюємо щиру подяку декану FEM SPU V Nitre (Словацька Республіка) – Олені Горській, декану PF UMB V Banskej Bystrici (Словацька Республіка) – Стефану Порибські та всім учасникам ІІ Міжнародного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», дякуємо за Вашу гостинність та професіоналізм. Ми сподіваємося на подальший розвиток перспективних напрямків,  успіх та плідне міжнародне співробітництво.