Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП прийняла участь у роботі XXXIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2019», 12 квітня 2019 р.

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП прийняла участь у роботі XXXIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2019», 12 квітня 2019 р.

12 квітня 2019 р. відбувся круглий стіл на тему: «Конкурентоспроможність персоналу і досвід країн ЄС з питань цифрових компетентностей»під час XXXIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2019», який був проведений ст. викладачем кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, канд. екон. наук Брусєнцевою О. А.

Доповідь Брусенцевої О. А. розкрила особливості одного із напрямів науково-дослідної роботи кафедри економіки, підприємництва  та менеджменту ННІМП ДВНЗ «УМО» («Управління конкурентоспроможністю персоналу: теорія, методологія, практика»), а саме: «Конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг в умовах цифрової економіки»), а також сучасні тенденції розвитку економічної думки в ЄС.

В роботі круглого столу взяли участь працівники кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, зокрема Бурлаєнко Т. І., Палькевич Ю. С., Савчук Л. М., Михайлов А. П., Мурашко О. В., Іванова В. В. та інші учасники XXXIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2019».

В рамках круглого столу було обговорено різні підходи до визначення таких понять: конкурентоспроможність, конкурентоспроможність персоналу, компетентність персоналу, компетентції персоналу, цифрова економіка, цифрові компетенції, рамка цифрових компетенцій ЄС. Окремо було висвітлено сутність цифрових компетентностей та їх складові.

Доповідачем під час круглого столу було розглянуто рамку цифрових компетентностей ЄС, її структура та перспективи впровадження цифрових компетентностей. Особлива увага зверталась на те, що результатом  використання рамки цифрових компетентностей є  удосконалення цифрових навичок і компетентностей громадян країн ЄС. Це впливає на підвищення конкурентоспроможності персоналу та економіки в цілому.

В ході проведення круглого столу відбулася дискусія, на якій обговорювалися такі питання:

- історія створення рамки цифрових компетентностей та відповідних нормативних документів ЄС, досвід їхнього впровадження в різних країнах ЄС;

- місце України серед інших країн Європи щодо розвитку цифрових компетентностей персоналу;

- документи, які регламентують розвиток цифрових компетентностей персоналу в Україні;

- можливість використання інструментарію рамки цифрових компетентностей в науково-педагогічній діяльності для підвищення конкурентоспроможності майбутніх менеджерів і економістівна ринку праці.

Проведення круглого столу сприяло поширенню інформації з кола питань, що стосуються тематики науково-дослідної роботи кафедри економіки, підприємництва та менеджменту («Управління конкурентоспроможністю персоналу: теорія, методологія, практика»), охарактеризовано напрями подальших наукових досліджень кафедри щодо питань цифрових компетентностей персоналу (підтема: «Конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг в умовах цифрової економіки»).