Новітні тенденції навчання публічних службовців

Новітні тенденції навчання публічних службовців

1 листопада 2019 року, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО УМО, доктор наук з державного управління, професор Євген Карташов та професор кафедри, кандидат політичних наук Тетяна Букорос взяли участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю за профілем освітньої програми «Державна служба» спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Конференцію організовано Національною академією державного управління при Президентові України під назвою «Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології».

Завданням Конференції є вироблення підходів щодо удосконалення освітньо-наукової підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адмінустрування», у тому числі розроблення відповідних рекомендацій органам публічної влади та закладам вищої освіти.

До участі в Конференції запрошені вітчизняні та іноземні фахівці-партнери Національної академії, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, представники громадських організацій, наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, слухачі, аспіранти та докторанти.

На порядку денному доповіді пленарного засідання та інтерактивні заходи конференції: кейс-практикум «Проблематика професійного навчання публічних службовців», майстер-клас «Використання е-технологій для підготовки та підвищення кваліфікації публічних службовців», майстерня «Новітні технології е-освіти» та ін.