Оприлюднення результатів прикладного дослідження, виконаного в Університеті менеджменту освіти, на Президії Національної академії педагогічних наук України

Оприлюднення результатів прикладного дослідження, виконаного в Університеті менеджменту освіти, на Президії Національної академії педагогічних наук України

23 лютого 2017 року на Президії Національної академії педагогічних наук України завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування Зоя Рябова оприлюднила результати прикладного дослідження "Теоретичні та методичні засади управління фаховою підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансфкрної системи організації навчального процесу", виконаного в Університеті менеджменту освіти впродовж 2012-2014 років.

Мета дослідження полягала у  розробці, науковому обґрунтуванні та практичній апробації змісту і технології управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в умовах формування якісно нового освітньо-комунікаційного середовища і впровадження європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу. 

З. Рябова ознайомила присутніх з основними науковими результатами виконаної теми, серед яких:

1) модель та технологія управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах ЄКТС;

3) маркетингово-моніторинговий супровід управління підготовкою фахівців з ПВШ;

4) кваліметричний інструментарій визначення рівня професійної компетентності;

5) програми навчальних дисциплін та методичні рекомендації до підготовки фахівців з ПВШ.

Співдоповідачами по даному питанню були д. пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та іноземної філології Харківського національного економічного університету Т. Борова, доктор філософії, професор, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» А. Зубко,   доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Г. Луценко, які відзначили, що використання результатів НДР сприяло розвитку професійної компетентності науково-педагогічних працівників, зростанню якості надання освітніх послуг закладом через підвищення рівня управління процесом підготовки фахівців з педагогіки вищої школи.

Комісія Президії НАПН України у складі трьох осіб проаналізувала перебіг упровадження завершеного прикладного дослідження і відзначила належний рівень