Перенесення педагогічної та науково-дослідної практики здобувачів освітньо-наукової програми "Спеціальна освіта"

Перенесення педагогічної та науково-дослідної практики здобувачів освітньо-наукової програми "Спеціальна освіта"

Карантин продовжує вносити свої корективи в організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти.

Зокрема, чергову сесію здобувачів освітньо-наукової програми "Спеціальна освіта" було вже проведено за допомогою технологій дистанційного навчання.

На черзі організація педагогічної практики.

Зокрема, 7 травня 2020 року пройшла робоча нарада  керівництва Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО "Університет менеджменту освіти" на чолі із директором інституту доктором наук з державного управління, професором О. В. Алейніковою, начальника відділу навчальної роботи, кандидатом економічних наук О. А. Іваніловою, професорсько-викладацького складу кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП ДЗВО УМО на чолі із завідувачем кафедри  доктором педагогічних наук, професором І. Л. Сіданіч із студентським активом навчальних груп СО-18-Г1 та СО-18-Г2 спеціальності «Спеціальна освіта» за ініціативи останніх.

Від здобувачів освіти поступила пропозиція, у зв’язку з карантином в Україні та об’єктивними проблемами з організації проведенням педагогічної та науково-дослідної практики на місцях внести зміни до графіку проходження освітнього процесу.

За результатами консультацій та організації онлайн голосування у групі вайбер, прийнято рішення внести відповідні зміни до графіку проходження освітнього процесу.

1)      З 18.05.2020 по 28.06.2020 рр – передбачити роботу з підготовки та написання кваліфікаційної (дипломної) роботи (теоретична частина). (замість практики)
2)      Педагогічну та науково-дослідну практику провести у термін з 1.09 по 9.10.2020 р. (замість підготовки кваліфікаційної роботи).

Отже, чи задовольняє університет запити здобувачів вищої освіти?

Очевидно, що так