Присвоєння «Почесний доктор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Пак Сонг Су, ректору українського філіалу Міжнародного інституту розвитку інтелекту

Присвоєння «Почесний доктор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Пак Сонг Су, ректору українського філіалу Міжнародного інституту розвитку інтелекту

Враховуючи дружні відносини між народами України та Республіки Кореї, тісну взаємодію, плідну міжнародну співпрацю з 2016 року між Державним вищим навчальним закладом «Університет менеджменту освіти» та філіалом Міжнародного інститут розвитку інтелекту (Республіка Корея) в Україні «Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту», активну участь у проведенні науково-практичних заходів зі здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками Університету, проведення аудиторних занять (лекцій, тренінгів, практичних занять) на високому професійному рівні у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології з курсу навчальної дисципліни «Mind-освіта» у здобувачів другого освітнього рівня (магістр) за освітніми програмами «Християнська педагогіка», «Інклюзивна освіта» сприяючи набуттю у них компетентностей успішної комунікації, критичного мислення, подолання «особистісного вигорання», розвитку емпатії  ректором українського філіалу Міжнародного інституту розвитку інтелекту (Республіка Корея)  Пак Сонг Су  та  керуючись основними напрямками стратегії розвитку Університету менеджменту освіти в освітній галузі та на підставі умов укладеного Меморандуму між вищезазначеними закладами від 16 травня 2018 року  і  рішення Вченої ради Університету від  20  лютого  2019  року,  протокол  №  2,

Ректору українського філіалу Міжнародного інституту розвитку інтелекту «Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту», члену комісії з питань освіти Міжнародного інституту розвитку інтелекту
(Республіка Корея)

ПАК СОНГ СУ

присвоєно  Doctor Honoris Causa / Почесний Доктор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»