Спеціальність «Управління проектами» успішно пройшла акредитацію

Спеціальність «Управління проектами» успішно пройшла акредитацію

Випускова кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  завершила процедуру проходження акредитації спеціальності «Управління проектами» другого (магістерського) рівня.

Акредитаційною комісією України від 2 березня 2017 року, протокол № 124, прийнято позитивне рішення щодо первинної акредитації спеціальності «Управління проектами».