Триває співпраця ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» з проектним бюро «КультурКонтакт Австрія»

Триває співпраця ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» з проектним бюро «КультурКонтакт Австрія»

У межах Українсько-Австрійського Проекту «Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні» 12-13 жовтня 2016 року пройшла друга зустріч робочої групи у складі адміністрації та професорсько-викладацького складу Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, Одеського обласного інституту вдосконалення вчителів й представників Австрії. У зустрічі взяли участь:

Отич Олена Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, Державний вищий начальний заклад «Університет менеджменту освіти»; Алейнікова Олена Володимирівна, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»; Оліфіра Лариса Миколаївна, заступник директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»; Олійник Володимир Вікторович, заступник директора  Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»; Сорочан Тамара Михайлівна, завідувач кафедри філософії та освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»; Рябова Зоя Вікторівна, завідувач кафедрипедагогіки вищої школи та управління навчальними закладами  Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»; Махиня Тетяна Анатоліївна, доцент кафедрипедагогіки вищої школи та управління навчальними закладами  Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»; Клокар Наталія Іванівна, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»; Бондарчук Олена Іванівна, завідувач кафедри психології управлінняЦентрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»; Задорожна Любов Кирилівна, заступник директора з наукової та навчально-методичної роботи Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, кандидат філософських наук; Здрагат Світлана Геннадіївна, старший викладач кафедри менеджменту та розвитку освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів; Левчишена Оксана Михайлівна, завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, кандидат історичних наук; Юрченко Тетяна Валеріївна, завідуюча центром післядипломної освіти вчителів іноземних мов Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, кандидат історичних наук; Олівія де Фонтана, заступник директора Інституту керівництва освітою та розвитку якості, Педагогічний інститут Штірії; Гудрун Паінсі, координатор освітніх проектів, «КультурКонтакт Австрія» (Федеральне міністерство освіти), Проектне бюро – Одеса.

Формат зустрічі передбачав активну співпрацю учасників робочої групи щодо виокремлення нових викликів до керівників шкіл України та визначення компетенцій, які виникають при цьому.

У кооперації з Педагогічним інститутом Штирії, Університетом менеджменту освіти і Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів буде розроблено новий профіль вимог до керівників шкіл відповідно до їхніх нових потреб з урахуванням сучасних викликів, а також розроблено групи компетентностей керівників навчальних закладів для приведення їх у відповідність до цих вимог у процесі підвищення їхньої кваліфікації та під час здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Управління навчальним закладом».

Глобальна мета проекту: новий компетентнісно-орієнтований профіль вимог до керівників шкіл сприятиме впровадженню освітніх реформ. Метою проекту є впровадження нового компетентнісно-орієнтованого профілю вимог до керівників шкіл України та інтеграція відповідних модулів в пропозицію курсів підвищення кваліфікації та магістерських програм.

Механізмом взаємодії є розроблення компетентнісно-орієнтованих модулів для підвищення кваліфікації директорів шкіл згідно з полями компетентностей з аналізу потреб і відповідно до профілю вимог. У програмі взаємодії передбачається: навчання викладачів в Університеті менеджменту освіти і в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів австрійськими експертами; розробка модулів для курсів підвищення кваліфікації директорів навчальних закладів та тем для освітньо-професійних програм підготовки магістрів; впровадження модулю через Український відкритий університет післядипломної освіти іншими закладами післядипломної педагогічної освіти; організація круглих столів в кооперації з Міністерством освіти і науки України та Інститутом модернізації змісту освіти, директорами шкіл та представниками відділів освіти обласних адміністрацій для обговорення нового профілю вимог до директорів шкіл на різних рівнях і нових потреб у підвищенні кваліфікації директорів шкіл з урахуванням реформи системи освіти та ін.

Результатом робочої зустрічі стало виявлення подальших тем майбутньої співпраці з питань підготовки менеджерів освіти за магістерськими програмами Університету, здійснення академічної мобільності викладачів та студентів зазначених вищих навчальних закладів.