У ННІМП ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

У ННІМП ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

14 березня 2023 року пройшла підготовча зустріч директорки Навчального-наукового інституту менеджменту та психології, професорки кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти, кандидатки педагогічних наук, доцентки Тетяни Євгенівни РОЖНОВОЇ; завідувачки кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, докторки педагогічних наук, професорки Ірини Леонідівни СІДАНІЧ; професорки кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти, гарантки ОПП "Управління навчальним закладом", кандидатки педагогічних наук, доцентки Тетяни Анатоліївни МАХИНІ; старост груп здобувачів освітньо-професійної програми "Управління навчальним закладом" із українським ученим, філософом, академіком-секретарем Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, дійсним членом Національної академії педагогічних наук України, доктором філософських наук, професором, віце-президентом Української академії акмеології Петром Юрійовичем САУХОМ щодо удосконалення освітніх програм.

 На зустрічі було обговорено проведення відповідних процедур, пов’язаних зі збором та аналізом інформації щодо актуальності освітніх програм кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти з урахуванням світових тенденцій розвитку відповідної галузі знань і затребуваності на ринку праці, підвищення якості та результативності організації освітнього процесу, а також задоволення потреб здобувачів вищої освіти та роботодавців.

         Освітній фронт триває! Все буде Україна!