Участь кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО в продовженні міжнародного співробітництва з Католицьким університетом в Ружомберку (Словацька Республіка)

Участь кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО в продовженні міжнародного співробітництва з Католицьким університетом в Ружомберку (Словацька Республіка)

Підвищенню якості освітньої складової здобувачів вищої освіти, підготовка яких здійснюється на кафедрі педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» сприяє міжнародне співробітництво Університету з міжнародними організаціями й установами, зарубіжними освітянськими фондами і професійними організаціями, з профільними академіями та закладами освіти різних країн, яке спрямоване на розвиток тісної співпраці, можливості ефективного використання ресурсів іноземних представництв в Україні, здійснення міжнародних проєктів та запровадження їх результатів в освітній процес.

У 2019 році між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Католицьким університетом в Ружомберку (Словацька Республіка) підписано Угоду про співпрацю.

Наразі, умови карантину змушують як науково-педагогічних працівників України так і їх колег зі Словаччини працювати в онлайн-режимі.

Так, 27 квітня 2020 року професором Віктором ГЛАДУШЕМ проведено екзамен з навчальної дисципліни «Навчання і виховання дітей з розладами аутичного спектру» зі здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня Інституту Юрая Палеша в Левочі Педагогічного факультету Католицького університету в Ружомберку (Словацька Республіка).

Як бачимо, не лише ми вивчаємо досвід колег зі Словаччини, але й науковці Словаччини залучають наших професіоналів поділитись своїм досвідом. Саме зараз - це є актуальним для кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», адже розпочався процес акредитації освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за нозологіями)».

Таке міжнародне співробітництво є свідченням того, що освітньо-наукова програма «Спеціальна освіта (за нозологіями)» має перспективи розвитку, удосконалення, а здобувачі вищої освіти, які навчатимуться в Університеті за цією програмою, матимуть можливість долучитися до Програми Два дипломи та отримати диплом ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Україна) і диплом Католицького університету в Ружомберку (Словацька Республіка).