УЧАСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» У ВЕБІНАРІ ПРОГРАМИ DOBRE «ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ТА МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІД ЧАС КРИЗ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ /

УЧАСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» У ВЕБІНАРІ ПРОГРАМИ DOBRE «ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ТА МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІД ЧАС КРИЗ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ /

Викладачі кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП прийняли участь у вебінарі програми DOBRE «Ефективність взаємодії фіскальної та монетарної політики під час криз в європейських країнах / The effectiveness of fiscal and monetary policy interaction during crises in European countries», який відбувся 28 листопада 2023 р.

Презентація була спрямована на аналіз та оцінку ефективності впливу фіскальної та монетарної політики на економіку та фінансові ринки в різних європейських країнах під час криз, які спостерігаються у 21 столітті.

Розглядались періоди 2008 – 2011 та 2019 – 2022 років. Рішення оцінені в окремих країнах Західної Європи так, щоб підкреслити відмінності, у визначених країнах Центральної та Східної Європи. Ці кризи в основному пов'язані не з чинниками циклічно-періодичного характеру, а з сильним зовнішнім імпульсом деструктивного характеру для рівноваги.

Важливим аспектом є період останніх років, коли взаємозв’язок сильно глобалізованої світової економіки досяг такого масштабу, якого ми раніше не відчували. Під час вебінару було обговорено відмінності в ефективності політики для західноєвропейських країн (сформованих економік) і східно- та центральноєвропейських країн (країн з економікою, що розвивається та трансформується), особливо в надзвичайно неспокійному середовищі та враховуючи те, що справедливо називають «поведінковим» підходом до споживачів на внутрішньому ринку. Розгляд цих умов на противагу класичному макроекономічному підходу має дозволити приймати більш оптимальні та ефективні рішення в майбутньому.