УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

На сьогодні ДЗВО «Університет менеджменту освіти» є одним з провідних закладів  вищої освіти в Україні, що готує здобувачів вищої освіти за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 016 «Спеціальна освіта», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування». 

В Навчально-науковому інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО» здобувачам вищої освіти пропонується навчання за Програмою двох дипломів (Україна-Польща), яка є ефективним інструментом подолання дилеми вибору альтернативних варіантів – освіта в Європі чи в Україні та унікальною можливістю для студентів отримати відразу два акредитованих ступені магістра за обраною спеціальністю. Участь в такій програмі дає можливість скористатися всіма перевагами, які надає статус студента країни Євросоюзу.