УСПІШНО ПРОЙШОВ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

УСПІШНО ПРОЙШОВ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

21 травня 2022 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» працювала екзаменаційна комісія зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» у складі: Драган І.О. - голова комісії, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка», професор, доктор наук з державного управління, доцент; Муранова Н.П. - заступниця голови комісії, проректорка з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти», докторка педагогічних наук, професорка; Карташов Є.Г. - член комісії, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, доктор наук з державного управління, професор; Дегтярьова І.О. - членкиня комісії, професорка кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, докторка наук з державного управління, професорка; Ковтун О.А. - членкиня комісії, професорка кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, кандидатка наук з державного управління, доцентка.

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» група ДС-20-Г2 успішно склали кваліфікційний іспит.

Комісією було відзначено високий рівень підготовки здобувачів щодо розв’язання складних завдань і проблем у сфері публічного управління та адміністрування, здатність проводити наукові дослідження, здійснювати аналітичні процедури щодо публічної сфери, розв’язувати складні завдання та реалізовувати їх в практичній діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

Разом працюємо задля Перемоги!! Все буде Україна!!